Galego1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,29 KB

Noriega varela: o + vello de entre dous seculos, 1 obra, 1904 montañesas, a partir da 3º ed. Do ermo. 2 etapas:
Ruralismo costumista na liña do xix. Destaca polo dominio da lengua
Lirismo da naturaza: poesia culta e refinada.

Cabanillas: mais coñecido da epoca. Mestura tradición con elementos modernistas. 4 etapas.
Pregaleguista:ata 15 no desterro, vento mareiro.
Galeguista: 16-20Da terra asoballada.
Mítica: 21-30 Na noite estrelcida
Posguerra:50-59 da miña zanfona, samos.

Literatura no exilio. O galego degradase. Todas as obras son publicadas fora entre 40-44. fanse revistas e danse conferencias, fundanse compañias de teatro.
Luis seoane: fardel de eisiliado
Lorenzo varela:lonxe,
Emilio pita: jacobusland
Blanco amor: farsas para titeres (teatro) a esmorga.
Neira vilas: memorias dun neno labrego
Silvio santiagoç: vilardevos.Vangardas: fundamentalmente en poesia. Narrativa: dos arquivos do trasno de r. dieste.
Creacionismo:o poeta crea o mundo: Manuel Antonio: de catro a catro
Surrealismo: alvaro cunqueiro: mar ao norde, poemas do si e o non.
Hilozoismo: Amado Carballo: proel, o galo.
Neotrobadorismo: bouza brey: nao senlleira, cunqueiro: cantiga nova q se chama riveira alvarez Blázquez, cancioneiro de Monfero

Xeracion nos: revista nos 20-36: otero pedrayo, Vicente risco, florentino l. cuevillas, castelao, Antón lousada dieguez.. colaboran en todo tipo de actividades da epoca. Seminario de estudos galegos, irmandades da fala, p. galeguista.
Vicente risco: teoria do nacioalismo galego.o porco de pe.
Otero pedrayo: os camiños da vida, contos do camiño e da rua. Teatro: a lagarada. Teatro de mascaras. Ensio: historia de Galicia.
Castelao: politico: pg. Deputado nas cortes. Estatuto de autonomia. Consello de Galicia. Goberno republicano no exilio. Artista grafico: cincuenta homes por 10 reas. Album nos. Ensayista: arte e galeguismo. As cruces de pedra na galiza. Narrador: cousas. Os dous de sempre. Retrincos. Damaturgo: os vellos non deben namorarse.

Entradas relacionadas: