Galego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 3,67 KB

Ramón Cabanillas
             Vento mareiro(1915)
P.Lírica: Da terra asoballada(1917) Liña: Cívica
             A rosa de cen follas(1927) Intimista
No desterro(1913)
                  Na noite estrelecida(1926)
P.Narrativa: A man de snatiña(1921)
                  O mariscal(1926)

Manuel Antonio = creacionismo
-metaforas, versos mal colocados, presenza de imaxes
             De catro a catro(1928)
Obras: Cos anacos do meu interior(1920-22)
             Foulas(1922-25)
             Viladomar(1928)

Luis Amado Carballo = hilozohismo
-trata de cousas naturales(realzaas), personificación,
metaforas, paisaxe tema fundamental
Obras: Proel(1927
           O galo(1928)
Fermín Bouza Brey = neotrobadorismo
-retorna maneiras trobadorescas, paralelismo
Obras: Nao Senlleira(1933)
Seitura(1955)
Verbos
                 Copreterito: -aba, -ía
Indicativo: Preterito: -ei, -ín
                  Antepreterito: -ra
                  Pospreterito: -ría
                  Presente: varra, parta, anda
Subsuntivo: Preterito: -se
                  Futuro: -ar, -er, -i
Perífrases con valor temporal
FUTURIDADE: Ir + Infinitivo
Haber+infinitivo
INMINENCIA haber (en pret.) + Infinitivo
Perífrases con valor modal
OBRIGACIÓN:
haber (de) + infin.
haber (imp) + q + infin.
HIPÓTESE: ter + que/de + infin.
deber (de) + infin.
PROBABILIDADE: poder+infin.
Perífrases con valor aspectual
IMPERFECTIVA
andar/ser + a + infinitivo
ser+a+infin.
estar /levar / seguir / ir / vir + xerundio
PERFECTIVA: acabar + de + inf.
deixar(se)+de+inf.
dar / levar / ter + participio
INCOATIVA: comezar/empezar/botar(se)+poñer(se) + a+ infinitivo
TERMINATIVA: chegar / vir + a + inf.
acabar + por + infi.
REITERATIVA: volver+infinitivo
ter+participio

Entradas relacionadas: