Gal

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 5,11 KB

 
Funcions:Denotativa,referencial,representativa:tranmitir informacion relativa a cousa,ideas...Emotiva,expresiva: expresa sentimentos ou desexosConativa,apelativa: chamar atencion do receptor ou facer actuar dun ou outro xeito.Fatica ou decontacto: iniciar ou concluir a comunicacion,manter contacto ou comprobar se a comunicacion se esta levando a cabo correctamente.Poetica: funcion esteteticaMetalinguistica:refirese a propia linguaAferese:eliminació n dun son ou fonema na posició n inicial dunha palabra Sincope: eliminació n dun son ou fonema na posició n media dunha palabra Protese:adicion dun son ou fonema na posició n inicial dunha palabra Epentese:adicion dun son ou fonema na posició n media dunha palabra. Paragoxe:adició n dun son ou fonema na posició n final dunha palabra Apocope:eliminació n dun son ou fonema na posició n final dunha palabra Sinonimia :un significado existan na lingua varios significantes Polisemia:palabra con varios significados polos diferentes contextos Homonimia:mismo significante pero distintos significados Antonimia:2 significaods establecen relacion de oposicion.


Aferese:eliminació n dun son ou fonema na posició n inicial dunha palabra Sincope: eliminació n dun son ou fonema na posició n media dunha palabra Protese:adicion dun son ou fonema na posició n inicial dunha palabra Epentese:adicion dun son ou fonema na posició n media dunha palabra. Paragoxe:adició n dun son ou fonema na posició n final dunha palabra Apocope:eliminació n dun son ou fonema na posició n final dunha palabra

Entradas relacionadas: