FyQ

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en español con un tamaño de 1,55 KB

TIPUS DE FORCES: força a distancia: exemple dos imans força de contacte: exemple força de fregament força resultant: es una força imaginaria q representa l'efecte global de totes les forces q actuan damunt d'un cos inercia: tedencia d'un cos a continuar el seu mobiment o mantenir el seu estat de repos. Forces de Fricció o de Fregament:es una força de contacte entre dos cosos que sempre s'oposen al mobiment.TIPUS Estatic: Força que s'ha de igualar per començar el moviment. Dinamic: Sempre es mes petita que ñ'estatica(força de fricció quan l'objecte està en moviment). Primera llei de newton: si sobre un cos no actua cap força o la resultant es 0,i esta en repos, seguira aixi, i si esta en moviment, es mantendrà així, amb un moviment inuforme Seguna llei de newton: La acceleració que adquireix un cos es directament proporcional a la força o forces que se l'apliquen. Tercera llei de newton: A tota força d'acció s'hi oposa una altra reacció que és de la mateixa naturalesa, de sentit oposat i d'igual magnitud. A la naturaleza no hi ha forces aïllades, sino parells de forces, aplicades en el cosos que interacciones entre si.


Entradas relacionadas: