Funcions, text explicatiu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 
El text explicatiu=dona informacio al receptor i li transmet dades i fets.sutilitza en ambit academic, periodistic. el texte expresa una moralitat divulgadora o especialitza. estructura clara i ke fluix forma ordena.llenguatge clar sintaxi snzilla sintaxi lexic clar i precis. Introduccio= anunciem el tema, la seua importancia i el objectiu ke prtenem. desenvolupament= se detallen les inf i saclarixen conceptes(llarga). conclusio= saclarixen els punts mes importants per a a judar a retindrelos al recptor.

Emotiva= expresa sentiments opin.., de lautor. incitacio= preten provocar una resposta en el receptor. informativa=transmet informacions objectives sobre el referent. contacte= asegura el funcionament del canal de comunicacio, establix, mante o interropix el contacte entre els parlants. poetica= posa en relleu la forma del missatge, juga en la forma dusar la llengua. metalinwistica= aclarix o explica el codi usnt expresions(s a dir,signfica)articles dopinio=articles de la premsa escrita ke expresen idees o judicis sobre temes dinteres general i actual.

Entradas relacionadas: