Les funcion urbanes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,32 KB

1.Descriviu la Informació plantejada en el mapa

Es tracta d’un mapa de cercles proporcionals de les àrees Urbanes espanyoles, en què la mida del cercle és proporcional a la població de Cada àrea.

La font és el Ministeri de Foment, 2012.

Es pot veure com les principals concentracions de ciutats Es troben a la costa, especialment en el litoral mediterrani i Andalusia, però També al Cantàbric i la costa gallega. A l’interior només hi ha dos grans Centres, Madrid i Saragossa, mentre que la resta són de jerarquia menor.

2.Definiu els Termes

Conurbació


Dues o més ciutats inicialment separades que Acaben formant un continu urbà i una unitat funcional, tot i que mantenen Autonomia administrativa.

Xarxa urbana: conjunt de ciutats en un territori tenint En compte la seva jerarquia i les seves interrelacions.

3.Indiqueu els grans Eixos i centres el sistema urbà espanyol; esmenteu, com a mínim, dues de les Ciutats més importants en cada cas, i digueu-ne la funció econòmica principal.

Les grans àrees urbanes són:

-Madrid: una gran aglomeració formada per la capital i Altres municipis de la mateixa província. Comparteix la jerarquia superior del Sistema urbà espanyol amb Barcelona. Gran centre de serveis i administratiu, a Més del pol industrial de la Meseta.

-Eix mediterrani: les principals àrees urbanes en troben Al voltant de Barcelona i València, dues grans metròpolis.

Més al suc, l’àrea d’Alacant-Elx i Múrcia-Cartagena també Forma una àrea urbana important, tot i que amb centres de menor jerarquia.

La funció econòmica és diversa: hi ha grans centres de Serveis com Barcelona i València, algunes de les principals zones industrials espanyoles I també un fort desenvolupament turístic.

-L’eix de la vall de l’Ebre: la principal ciutat és Saragossa i en menor mesura Logronyo. La resta són centres urbans força petits. La funció industrial és la bàsica.

-L’eix cantàbric: hi destaquen les aglomeracions de Pamplona, Santander, Oviedo-Gijón i les tres capitals basques, especialment Bilbao. La funció industrial és la més important.

-L’eix atlàntic gallec: destaquen les aglomeracions de la Corunya i Vigo-Pontevedra, amb influencia regional i funció industrial i Portuària.

-L’eix andalús: es distingeix la vall del Guadalquivir, Amb la metròpolí sevillana com a principal ciutat i funcions diversificades, i L’eix mediterrani, amb aglomeracions urbanes de menor jerarquia i orientades al Turisme, on destaca Màlaga.

-Les illes canàries i Mallorca: aglomeracions de rang Mitjà (Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife i las Palmas) amb una Important funció turística.

4.Expliqueu com es Distribueixen les funcions urbanes en les zones següents de l’interior d’una Ciutat:

A)El centre de la Ciutat

En El centre de la ciutat sol concentrar-se l’activitat administrativa i Turística, a més de part de la de serveis i comercial, amb una certa funció Residencial existent però amb menor importància que a la perifèria. Els cascos Històrics acullen tanta població de classe baixa i marginal com àrees de Classes més altes producte de processos de gentrificació.

B)Els eixamples

Els Eixamples tenen una important funció residencial per a classes de renda mitjana O alta en general, i en els eixamples més antics se sol trobar també una part Important de l’activitat comercial i de serveis.

C)Els barris Perifèrics

Les àrees perifèriques presenten una funció residencial dominant, però de diferents Característiques socials: àrees suburbanes amb zones residencials de classe Alta o mitjana, amb bons serveis i comunicacions, i suburbis de classe baixa Amb menor nivell de serveis i sovint mal comunicades.

També a les àrees Perifèriques més allunyades del centre trobem la funció industrial i part de la Comercial que necessita una important extensió del sól, ja que aquí és més Barat, disposen de millor accessibilitat i, en el cas de la indústria, evita Molèsties a la majoria de la població en cas que pugui provocar problemes de Soroll o contaminació.

Entradas relacionadas: