Funció comparativa dels grups socials

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,64 KB

Funció comparativa

 • Els grups ens serveixen per valorar la pròpia conducta, comparem les nostres accions i la nostra imatge d’acord amb els models als quals ens agradaria semblar-nos.

 • Molts dels problemes socials actuals són conseqüència de l’establiment d’entitats socials que inclouen algunes persones i n’exclouen d’altres a partir d’aquests criteris d’adscripció.

La naturalesa de la seva constitució

 • Grups formals

  • Són grups que s’han format deloberadament. Tenen unes normes fixes i estan associats normalment a una organització la finalitat de la qual s’imposa sobre els fins individuals. Les persones que conformen aquest grup es reuneixen o conviuen per tal d’aconseguir un objectiu comú.

“Exemples: grups d’acció social (ONG), grups de treball (equip d’educadores)”

 • Grups informals

  • Són grups que es formen espontàniament i que es consistitueixen sobre la base d’eleccions personals, per simpatia o atractiu.

“Exemple: grup d’amics”

 • Grups informals - formals

  • El grup classe és un grup formal. Ha estat planificat per l’organització educativa en funció de determinats criteris, està orientat a un objectiu: L’aprenentatge. Parlem dels companys i companyes de classe. El grup d’amics i amigues de classe és un grup informal, és fruit de la relació que s’estableix entre els membres: quotidiana, lliure, sobre la base d’acords personals..;orientat a les necessitats i experiències.

La grandària -

 • Grup petit

  • De 3 a 25 persones

  • Els seus membres busca satisfer les seves necessitats dins del grup.

  • Es produeix una interacció que permet l’intercanvi afectiu proporcionant confiança, seguretat i altres sentiments al grup. Tot això succeeix mentre comparteixen activitats, etc.

  • La comunicació es freqüent i fluida, tots poden expressar les seves emocions, cosa que dóna lloc a una identitat grupal i a la solidaritat

“Exemple: colla”

 • Grup gran

  • Més de 25 persones.

1.4 Desenvolupament del grup

 • En el procés de desenvolupament passa per diverses etapes.

 • Les etapes de desenvolupament del grup es produeixen sense solució de continuïtat i el seu ordre es va alternant de tal manera entre si que resulta difícil descobrir els aspectes caracteristics de cada fase. No obstant això, hi ha fases del desevolupament grupal que poden ser descrites amb un cert grau d’independància.

 • És important que l’animador conegui les fases o etapes del grup quan hagi de treballar amb un col·lectiu  per a dinamitzar-lo, perquè així podrà aplicar una tècnica o una altra en funció del moment grupal.

 • Hi ha certes similituds en tots els grups quant als tipus de fase i les seves seqüències, encara que segons el grups i la seva tasca, el contingut i el temps de durada de la fase variarà.

1.4.1 Etapes segons el model del cicle vital

 • Elaborat per lacoursière. Fa un paral·lelisme entre el cicle vital d’individu i el grup.

 • Té cinc fases:

  • Inclusió

   • Es caracteritza pel desig de vinculació. Els membres del grup tenen la necessitat de sentir-se acceptats i valorats per la resta.

   • La persona necessita sentir que els altres membres s’adonen que existeix.

Entradas relacionadas: