Frases fetes i locucions.

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,22 KB

 

FRASES FETES I LOCUCIONS:Alter ego:"l'altre jo"es diu a una persona que substitueix a laltre amb tot.Lato sensu :"en sentit ampli"es diu de la interpretació generosa del significat d'un text.Sui generis "de la seva clase,de la seva manera" locució amb la que s'acostuma a indicar el caràcter especial d'una persona.Alea iacta est:"el dau (la sort)esta tirat/da.es fa servir en el moment que hem de pendre una decissió obligatoriament.Panem et circenses: "pa i espectacles de circ"s'emprea per criticar el poble que ha perdut l'interes per la politica i només vol menjar i passars-ho be.Primum vivire ,deinde philosofare:"primer viure despres filosofar"s'aplica coma critica d'aquells que passen molt de temps discutin temes abstractes i obliden les necessitats quotidianes més urgents.2on tema:A ulls clucs : Sense reflexionar.Sin:confiadament, cegament.Cop d'ull : Mirada rapida.Sin:a primera vista , ullada, esguard.Fer els ulls grossos :Tolerar, deixar passar alguna cosa aparentant no veure-ho.Sin:tancar els ulls,fer com qui no ho veu.Mirar de cua d'ull :Desconfiar, Mirar disimuladament. Sin:mirar de reüll.Tenir cara i ulls (una cosa):Estar molt bé,se agradable de mirar .Veure de bon ull (algú o alguna cosa):veure-ho favorablement amb aprovacio.Sin:aprovar,simpatitzar.Veure de mal ull :estarhi disposat desfavorablement.Sin:censurar.criticar desaprovar.Vocabulari:

Enderrerit/ida és el participi del verb endarrerir,que significa retarda l'execució d'una cosa.Quan és pronominal vol dir quedar-se enrere(esperem-los ,que s'enderrereixen).El sustantiu es endarreriment.El verb retardare sol fer servir quan indiquem un concepte de temps:fer que alguna cosa esdevingui més tard o fer més lent un moviment.El substamtiu és retard.

Posar vol dir fer que una cosa sigui en un lloc,cal evitar la confusió amb:ficar(fer entrar ,introduir),parar(disposar,muntar),pondre(fer ous un animal,un astre passar sota l'horitzó).2ON TEMA:Mitjà pot ser substantiu o adjectiu.Quan és substantiu significa allò que serveix per arribar a un bon fi.A partir del substantiu s'ha format la locució per mitjà de, que vol dir servint-se de.El substantiu femení es sinonim del resultat d'haver sumat totes les quantitats i haver dividit per el nombre total de unitats(tinc un 4 i un 7 , tinc una mitjana de 5,5).

L'adjectiu mitjà/na significa igualment lluny  dels dos extrems.(d'estatura mitjana).No s'accepta a mig termini sino que s'ha de dir a mitjà termini, i és correcte punt mitjà , no punt mig.

Entradas relacionadas: