Forn convertidor

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,05 KB


1Funció PEDRA CALCÀRIA en el procés d’obtenció del 
ferro colat? 


És combina amb la sílice del mineral i forma escória Aquest compost sura damunt del ferro 
fos perquè té una densitat inferior. L’escòria es aprofitada per la fabricació de ciment, de formigó, etc.

2


Zones principals dins alt forn:


-Zona de deshidratació


-Zona de reducció


-Zona de carburació


-Zona de fusió


4.Fases procés d’obtenció dels metalls?


-MINERIA


-METAL·LÚRGIA:-INDÚSTRIES METÀL·Liqües:

9. Si haguessis d’obtenir un acer amb una composició molt precisa quina

Instal·lació escolliries?


El forn elèctric permet un control molt precís de la temperatura i de la

Composició de l’acer


10.Comenta breument el procés que té lloc en un ALT FORNEl procés consisteix en la introducció de les matèries primeres en capes

Successives per la boca superior del forn. La combustió del carbó per a

L’obtenció de les altes temperatures necessàries, s’aconsegueix gràcies a la

Injecció d’aire calent per la base de l’alt forn. Períòdicament es va extraient

El ferro colat per part inferior del forn, i l’escòria per un orifici una mica

Més elevat13.SIDERÚRGIA,

La branca de la metal·lúrgia que es dedica a la obtenció de metalls i a la seu tractament


Per què se l’anomena d’aquesta manera?


Perque prové d’un dels minerals de ferro més

Utilitzats, la siderita


16.Comenta breument el procés que té lloc en un FORN ELÈCTRICDins el forn s’introdueix el ferro colat en fase líquida, la ferralla oxidada i

La calça. Donat que el ferro colat i la ferralla són conductors, rebran les


Entradas relacionadas: