Formules Fisica_2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,73 KB

Mru:x=x0+vt
Acceleració:Vf=V0+a·t*x=VT+1/2a·t2*V2F-V20=2a·x
Vm:(xf-x0)/T
Resultant:R2=F1+F2
Força:F=m·a
Lleis Newton:1.llei de l'inercia, estableix k si sobre un cos no actua cap força o la resultant de les que hi actuen es nula , el cos esta en repos te tendencia a continuar en repos mentre que si el cos esta en moviment te tendencia a continuar movense.
2.llei de la dinamica aquesta llei es l'aplicació matematica de les observacions de Newton en el sentit de que cuant un cos actua una força se li comunica una acceleracio la llei estableix que la força aplicada es directament proporcional a la massa del cos i a l'acceleració del moviment.
3.Llei d'acció i reacció, cuant sobre un cos s'aplica una força, aquest respon exercint una força del mateix mòdul, la mateixa direcció pero sentit contrari(reacció).La raó d'aquestes 2 forces s'anulen entre si es que tenen punts d'aplicació diferents(cadascuna de elles s'aplica sobre l'altre cos).
Les forces o interaccions son la causa basica de cualsevol canvi en el estat de moviment d'un cos o de les deformacions k experimenta.
Les forces son magnituds vectorials per tant venen representades per un vector del cual em de coneixer la direccio el modul i el punt d'aplicacio.


3.Llei d'acció i reacció, cuant sobre un cos s'aplica una força, aquest respon exercint una força del mateix mòdul, la mateixa direcció pero sentit contrari(reacció).La raó d'aquestes 2 forces s'anulen entre si es que tenen punts d'aplicació diferents(cadascuna de elles s'aplica sobre l'altre cos).

Les forces o interaccions son la causa basica de cualsevol canvi en el estat de moviment d'un cos o de les deformacions k experimenta.
Les forces son magnituds vectorials per tant venen representades per un vector del cual em de coneixer la direccio el modul i el punt d'aplicacio.

Entradas relacionadas: