Formulas de los gases

Enviado por lander y clasificado en Química

Escrito el en vasco con un tamaño de 12,67 KB

 

s.puruak:konpozizio finko eta propietate konstateak/s.bakunenak dira/elemen:sub puruak/konpo:sub.bakuenagotan banatu

s.p. nahasketak:konpo eta prop. aldakorrak.sub bakunak bandu daitezke/n.homog:prop eta konnpo bera leku guztietan/n.heteroge:dena aldatzen du

lege kimikoak:dalton-legea:bi elementu konposatu mota bat baino gehiago eratzen badituzte elkarrekin konbinatzena zenbaki osoa eta bakunen arteko erlazioa dute bere artean. lavoisier-legea:erreaktiboen masa eta produktuaren mas,bi kasuetan totala, berdina da. prousten legea:elementuak beti konbinatzen dira masa proportzio beran.

elementu kimikoak eta isotopoak: A masa zenbakia(nukleoko protoi eta neotroi kopurua), Z zenbaki atomikoa(nukleoko protoi kopurua), X elementuaren sinnboloa, isotopo: A desberdina duten elementu berberaren forma atomikoa da.

FORMULAK:

gases    PV=nRT→presioa-volumena-molkopurua-0.082-tenperatura

V1/T1=V2/T2      P1V1/T1=P2V2/T2

purua→PaV=NaRT 

l+s %masa=solutuarenmasa*100/diso.masa

%bolumena=solutuarenbolumena*100/diso.bolumena

M=n/L(disol)  m=n/kg(disol)  Xs=Ns/Ns+Np=Ns/Nt   Xd=Nd/Nsolu+Nd(disol)=Nd/Nt  Xd+Xs=1(beti)

ARIKETAK:

1zenbat hidrogeno eta sufre atomo dayde H2 S 25gramo tan?

1)g-kalkulatu:34 u/g      2)H kalkulatu: 25H2Sg*1mol/34g  3)orain S erabili

Ecuacion

2kalkulat HN03,ur disol baten molartasuna,molaltasuna eta Fmolarra,jakinda m%33,50 dela eta D=1200kg*m-3

 1)100g hartu 2)uraren molak kalkulatu  3)M  4)d=m/v egin L ateratzeko 5)m 6) X

Ecuacion

Ecuacion

Ecuacion

Ecuacion

Ecuacion

Entradas relacionadas: