Formigo, Ceramica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,32 KB

 
FORMIGÓ
Ciment Portland: Materies principals pedres calcaries i argiles minim 20%, es trituren / La barreja es calcina fins a 1500º i dona resultat anomenat Clinker / Es poden afegir productes per dotarlo d'aditius, rep nom nucli / Es barreja el nucli amb pedra de guix, sulfat calcic no superior a 6% per retardar adormiment / Es molt fins resultarlo en pols.
Formigo: Solid resultant del adormiment i enduriment del ciment portland barrejat amb arids (sorra i grava) i pastat amb aigua.
HA-30/P/12/IIIa : Tipus: Forjat (HA) / Resistencia Minima (Fck): 30 N/mm2 (IIIa) / P : Plastica / Grandaria Maxima Arid: 12 / Zona: IIIa
Guix: El triturem, deshidratacio parcial a 170º (treiem una molecula i mitja d'aigua SO4Ca + 1/2 H2O), es molt fins a que sigui pols. Poc resistent, adormiment rapid,
Tipus: Negre (60% hemidrat), Blanc (80%) i Escaiola (90%)

CERAMICA
Def: Depurar argila per netejarla, barregar-ho amb aigua (plasticitat), moldurament a maquina (galletera), dessecacio per evitar contraccions excesives per culpa l'aigua, en la coccio la peça adquireix propietats petries (grans tempreatures)
Tipus: Totxo -Pla Cantell Testa- (Massis 10%, Perforat 10-30, Buit),
Teula (impermeable, Resist 12 n/mm2, no glaç),
Paviment (tova, cairo, rajola, graó, llamborda, panot ceramic),
Termoargila: Baixa densitat, conte poliestire i components gasificats en la cocció a temp no sup 900º, te major rendiment colocacio, murs ext d'una sola fulla, bon aillament.Dibuix: Teula, Xunt, Encadellat, Tauló, Revoltó, Maó calat vist, Carquinyoli, Sòcol, Rajola, Gelosia, Cairó, Tova, Cairó hexagonal, Esglaó, Totxo, Maó, Totxana, Trenca aigües, Caixa de persiana, Cèrcol


PARETS:
Tancament: Rigidesa (no deformacions), Resistent impactes, Aïllament termic (flux termic), Aillament acustic, Capacitat inercia termica (emmagatzemar calor durant el dia, desfersela a la nit), Resistencia agents atmosferics (Pluja, glaç..)
Parts: Enguixat, Enva, Aillant, Cambra aire, Paret ext, Arrebosat morter. ---> Aparell llarg
Tipus enva: Doblat (45º), Caputxino |_| , Sostre mort (conillera)
Parets de ceramica:
Pilastra: Cantonades
Agulla: Evitar pont termic
Paret ext: Ceramica o termoargila
Aillament: poliureta, fibra de vidre... no sup 5cm
Enva ext: Tencar camera, 10cm
Paret carrega: 15cm
Paret trabament: 15cm

PRECALCUL CARREGA

Carrega Forjat · FR · Nº Plantes = A

Pes Paret · Alçada = B

A + B = Q

Entradas relacionadas: