Formes juridiques empreses

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,66 KB

E. individual: resp 3 pers il·limitada i personal/persona fisica (empresari ind i societat civil privada: no capital minim, IRPF.) E. societaria: reg. mercantil / tributen en impost de societat(societat civil publica/Societat mercantil: -Societat col·lectiva: "pers": min 2 socis que intervenen en l'empresa menys el soci treballador/nom+cia. -Com. simple: "pers" 2 tipus socis col·lectius (gestio empresa) i comanditaris (nomes resultats economics) / nom+S en C. -Com. per accions: "capitalista" resp il·lim pels col·lectius i limitada al capital aportat als comanditaris / 3 comanditaris, nomes capital, representat per accions i 1 col·lectiu, gestio empresa / capital min60101.21€ / nom+S en C per A -SRL: "capitalista" responsabilitat limitada en participacions / cap min 3005.06€ / nom+SL -SA: "capitalista" respons al capital aportat / capital dividit en accions / min 60101.21€ / nom+SA -Societat Laboral: anonimes o limitades/ 4 o mes socis, 3 treballadors socis / limitada al capital aportat / si es SRLL 3005.06€ si es SAL 60101.21€ -Societat Cooperativa: s'interesa per satisfer nessecitats comunes dels seus socis / de 2 a 5 socis / capital limtat al capital aportat / minim fixat pels estatuts

Entradas relacionadas: