Formacion historica do lexiko galego

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 1,68 KB

 
formacion historica do lexiko galego ºpalabras patrimoniais
son as palabras procedentes do latin vulgar que evoluionaron totalmente ata chegar a forma actual
-ausencia da diptongacion:pedra,tempo
-reduccion destes gruopos a ca,ga:catro,gardar
-evoluccion destes grupos a ch:chuvia,chan,chama
-evolucion deste grupo a it:feito,leite
-perda de l e n:moer,cea
-evoluccion a -b- d- g-:pobo,estado
-evolucion a -illa,ella,-illo,ello:partilla,ollo
-evolucion destes grupos a -oit,-out:moito,outro
terminacion en -eiro:ferreiro

ºcultismos
son as palabras procedentes do latin escrito e o grego
-palabra esdruxulas:limite
-presenza de diptongos:audiencia
-conservacion de qua e gua:cuaternario
-conservacion de pl-,cl-,fl-:clave
-conservacion de -ct:factor,lacteo
-conservacion de mn,bs,pc,pt:abstaccion
-conservacion de l ou n:escena
-conservacion de p-t-c :popular,estatal
-presenza dos diminutivos -icula,-iculo:particula
-conservacion deult,alt:multiusos
-teminacion -ario,-aria:primaria
ºsemicultismos
palbras procedentes do latin k espirementaron pekenos kambios
-presenza de -pr,-br,-fr e -cr procedntes de pl,bl,fl,cl
prata,branco,frouxo,cravo

Entradas relacionadas: