Forces a distancia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,64 KB

LES FORCES


Que és la FORÇA? →

Una força és allò que és capaç de modificar l’estat d’un moviment d’un cos o deformar-lo.

 • Els cossos són rígids. Quan una força actua sobre ells els deforma
  .

 • Hi ha forces de contacte en les quals existeix un contacte entre els cossos però també hi ha forces a distància
  .

 • Les forces es poden mesurar amb l’ajuda d’un dinamòmetre.

 • Els dinamòmetres funcionen gràcies a la llei de Hooke
  .

Força de contacte: Són forces que es transmeten a través del contacte directe entre cossos.

 • Normal

 • Empenyiment

 • Fricció

Força a distància: Actuen sense que hi hagi contacte entre cossos, es transmeten a distància. Ex; la força de la gravetat i la electromagnètica.


Com es representen les forces?

 1. La intensitat és a dir el valor numèric en Newtons.

 2. El punt d’aplicació, es a dir, el lloc del cos on s’aplica la força.

 3. La direcció per exemple vertical, horitzontal etc.

 4. El sentit, per exemple cap amunt, cap a l’esquerra, cap a la dreta.

Les forces se simbolitzen mitjançant els vectors.

 1. La longitud del vector representa la intensitat de la força.

 2. La direcció del vector és la direcció en que s’exerceix la força.

 3. El sentit és assenyalat per la punta del vector.

 4. El punt d’aplicació és l’origen del vector.

Com es mesuren les forces?

Utilitzem un aparell anomenat dinamòmetre
.

→ consisteix bàsicament en una molla elàstica que, en ser estirada, dóna una mesura proporcional a la força que s’hi aplica. Aquesta relació entre la força i la longitud de la molla l’expressa la llei de Hooke
.


Principi de Pascal: Quan exercim una pressió sobre un fluid, aquesta es transmet amb la mateixa intensitat en tots els punts del fluid.


Principi d’Arquímedes: Si un objecte entre en contacte amb un fluid aquest es desplaçarà el mateix volum de líquid que és idènic al cos submergit.

1 mbar = 1 hPa = 100 Pa

1 hPa = 100

1 atm = 101325 Pa

Magnituds:


Massa → kg

Pes → N

Acceleració de la gravetat → 9.8 m/s2

Pressió → Pa = N/m2


Newtons = Kg · m/s2


Pes:

P=m·g


Pressió:F = p · A; p =FA

Entradas relacionadas: