Fonts

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,89 KB

 

GEOGRAFIA

CONCA HIDROGRÀFICA* : Superfície delimitada per
serralades que aporta aigua a un riu i als seus afluents. La
major dEspanya és la del Duero, prop de 100.000 km
2Balanç hídric: relació existent entre la quantitat daigua
aportada per les precipitacions i les pèrdues degudes a
factors naturals. El resultat és laigua disponible o RECURS
*ESTIAGE* : el cabal menor dun riu, a la Península sol coincidir
amb el descens de pluges a lestiu.
* REVINGUDA*: episodi de màxim cabal que pot desbordar amb
conseqüències catastròfiques per exemple el Xúquer a 1982
*CABAL*: quantitat daigua que passa per un punt daforament
en la unitat de temps (m
3/s)*CABAL RELATIU* : relació entre el cabal mig anual i la
superfície de la conca.
*VESSANT HIDROGRÀFICA* : Superfície de gran extensió
que inclou totes les conques que vessen al mateix mar
*ALBUFERA*: estany proper a la costa i separat del mar per
un cordó arenós . Aigua salobrosa i salada. Comunica amb
el mar per interrupcions del cordó o GRAUS
*AQÜÍFER*: Formació geològica capaç de enmagatzemar i de
permetre la circulació de laigua subterrània.Exemple Sa Costera
*SALINITZACIÓ DAQÜÍFERS*: A causa de la sobreexplotació
del recursos hídrics laigua marina entra a la formació geològica on circula i senmagatzema laigua. Exemple al
Prat de Sant Jordi
*DEPURACIÓ DAIGÜES : conjunt de tècniques destinades a
decantar els residus orgànics i obtenir aigua amb garantia sanitària. Exemple, la depuradora de Santa Ponça.

*TORRENT*: curs daigua de cabal sobtat, irregular i impetuós a causa del fort pendent i de les pluges torrencials estacionals
que es produeixen a zones seques. (BINIARAIX)
RECURS RENOVABLE: Es tracta daquell recurs que, mitjançant
processos naturals, pot ser restaurat a una velocitat igual o
superior a la velocitat en què la societat lha consumit.
(ex: Radiació Solar).
RECURS NO RENOVABLE: Es tracta daquells recursos que són consumits per part de la societat a una velocitat superior a la
velocitat que tarda la naturelsa en produïr-los. La seva explotació
és, per tant, insostenible (ex: Combustibles fòssils)

CREIXEMENT SOSTENIBLE:És aquell que permet cobrir les
necessitats humanes del present sense comprometre la possibilitat
que les generacions humanes futures puguin també cobrir les seves
pròpies necessitats.

Entradas relacionadas: