Fonts internes i externes del dret

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,28 KB

 

PRÀCTICA 01 (Pt01): CONCEPTES BÀSICS DEL MÓN DEL DRET

nh1.- Defineix el concepte de ”Dret” a partir de les tres característiques

R-El dret és el conjunt de normes i principis que es poden imposar de manera coercitiva i que regulen les relacions entre els diferents membres d’una societat, en un lloc i en un temps determinats, hi ha tres tipus de caràcter de caràcter normatiu, caràcter correctiu o impositiu i de caràcter social.

2.- Contextualitza històricament el naixement del Dret

R- El Dret Laboral va néixer cap a finals del Segle XIX com a conseqüència de la Revolució Industrial

3.- Què significa que el Dret tingui un caràcter coercitiu?

R- És un Sancíó que se te  inposa per no cumplir alguna norma

4.- Posa un exemple d’una norma i posa un exemple d’un principi de Dret

R-Una norma seria que sempre tens que arribar puntual al treball . Un exemple de principi és el de Principi d´irrenunciabilitat de drets que no pots renunciar a les teves vacances

5.- El dret ha d ́estar obligatòriament escrit? Justifica la teva resposta

R- No, perquè la empresa pot tenir alguna norma oral que tens que complir com portar algun tipus de roba especial o no portar arracades etc...

6.- Què significa el Dret tingui un caràcter social?

R- Significa que d’alguna manera faciliten als ciutadans, Un exemple de principi és el de Principi d´irrenunciabilitat de drets

7.- Contextualitza històricament el naixement del Dret Laboral

R- El Dret Laboral va néixer cap a finals del Segle XIX com a conseqüència de la Revolució Industrial

8.-Creus que el Dret, és a dir, les normes, són iguals a Catalunya que a Sudamèrica? Justifica la teva resposta

R- No perquè a sud amèrica hi ha països no tran desenbolupats i això fa que la gent no tingui tants diners i recursos com a cataluña i les normes de dret no sigui les mateixes  Cal tenir en compte l'evolució social del Dret a Catalunya


PRÀCTICA 02 (Pt02): LES FONTS DEL DRET

1.- Què significa l’expressió “Fonts del Dret”? Recorda que es pot fer servir en dos sentits

diferents. Totes les “Fonts del Dret” tenen la mateixa importància? Justifica la teva resposta.

Les fonts del dret, és el lloc on es crea el dret, son la forma que adquireixen el dret i indiquen quines normes s’han d’aplicar en cada cas. Els dos tipus de sentit son el material (col·lectiu, legislatiu i executiu)i el formal (llei, costum, principis) No, perquè cal seguir el principi de jerarquia.

2.- En quin lloc “físic” es creen les normes, les lleis a Catalunya? I a Espanya? I a Europa?

A Catalunys al parlament

A Espanya les corts general que estan dintre del congrés i el  senat

A Europa el parlament europeu

3.- Digues quines funcions té el poder legislatiu i explica com està format

La principal funció del poder legislatiu és crear lleis però també té dues funcions més que son les encarregades de  controlar l’acció del Govern i la funció d’aprovar els pressupostos anuals. El poder legislatiu està format per les Corts Generals que son ajudades per  el Congrés dels Diputats i el Senat, el senat i el congrés de diputats ajuda a crear i aprovar les lleis

4.- Digues quines funcions té el poder executiu i explica com està format

La principal funció del poder executiu es ejecuta lleis i defensar el territori, està format per el govern

5.- Com està format el poder judicial? Quina funció té? Els jutges poden crear lleis? Justifica

la teva resposta.

Poder Judicial està format per Magistrats i Jutges que son els encarregats d’administrar la Justícia, els jutges solament poden afirmar les lleis  perquè les lleis les crean el poder legistratiu

6.- Quines vies o mecanismes creus que utilitzen els ciutadans actualment per conèixer una llei? (No val dir “a Internet”!)

Perquè es van transmitin de generació en generació i si surt alguna nova llei serem informats per la televisió o la prensa  


Entradas relacionadas: