Flexibilitat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,14 KB

1-La flexibilitat es la facutat o capacitat fisiologica del cos que permet asolir amb facilitat la maxima amplitud de moviments que permeten les articulacions.
2-components de la flexibilitat
·mobilitat articular-> es refereix a l'amplitud de moviments que permet una articulació considerada com una unió d'ossos i el conjunt d'elements que l'estabilitza lubrifica i possibilita la seva funció.
·elasticitat muscular-> es la capacitat dels musculs per a variar de forma i dimensió i recuparar posteriorment els seus parametres inicials.
3-elasticitat amb l'edat
a mesura que creixem perdem flexibilitat i desde que naixem es la unica capacitat fisica basica que anam perdent.
-fins a la pubertat la perdem lentament (11-14 anys)
-de la pubertat fins als 30 anys la perdem rapidament xq desenvolupam el cos
-del 30 fins a la vellesa l'anam perdent cadascu d'una manera diferent.
4-desenvolupament de la nostra flexibilitat
sempre que traballem l'elasticitat produim efectes positius fisics i psicologics, pero de vegades en cas extrems es produeixen efectes negatius.
·positius
-millora la postura i evita dolors d'esquena.
-mante la mobilitat de les nostres articulacions.
-recupera els nostres musculs i articulacion despres de treballs en exces.
-evita que els nostres musculs es lesionin i sinflamin.
-(mental) permet la relaxacio dels musculs, el treball conjunt de ment i cos i la satisfaccio propia.
-(rendiment esportiu) millora l'amplitud articular que facilita el treball tecnic, facilita la cordinacio entre musculs agonistes i antagonistes, afavoreix la contraccio musccular,preve lesions i permet recuperar-te dels entrenaments.
·negatius
-posibles luxacions
-posibles arencaments de tendons
-falta de to muscular
5-fisiologia de l'estirament (reflexos)
-reflex d'estirament-> mecanisme de defensa del muscul que fa dificil estirar un muscul que no esta acostumat.
-reflex reciproc-> mecanisme de control de la contraccio muscular que permets que si dos musculs actuen junts, un es relaxi i deixi fer el treball a l'altre.
-refles invers->mecanisme de defensa que protegeix els musculs i tendons de posibles lesions.
6-tipus d'estiraments
-actius/pasius-> actius que realitzam nosaltres sols i pasius que realitzam amb l'ajuda de algu.
-dinamics/estatics->dinamics amb moviments rapits i estatics son on es mante una posicio (lents i controlats).
7-metodes usuals de desenvolupar la nostra flexibilitat
-metode simple-> tracta de realitzar un estirament durant un cert temps amb estiraments estatics o pasius.
1.estirament estatic sense forçar masa durant uns segons.
2.seguir l'estirament unva vegada que notem que podem, pero forçantlo durant la resta de temps que s'hagi de fer l'estirament.
-metodes FNP (Facilitacio Neuromuscular Propioceptiva)->aprofiten certs reflexos del cos per relaxar previament el muscul que sa d'estirar.
·reflex reciproc: fa que la contraccio del muscul provoqui la relaxacio del seu antagonista.
1.contraccioisometrica del muscul antagonista a aquell que es vulgui estirar durant uns 8 seg i en posicio de estirament suau.
2.relaxar breument el muscul(2-3 seg) i despres realitzar un altre estirament estatic intens d'uns 10-15 seg.
·reflex invers: defensa contra la ruptura dels tendons que reacciona relaxant el muscul quan es produeix una contraccio isometrica forta d'aquest.
1.contraccio isometrica del mateix muscul que haguem d'estirar contra una oposicio i durant uns 8 seg, en posicio d'estirament suau.
2.relaxar breument el muscul(2-3 seg) i despres realitzar un estirament estatic intens durant uns 10-15 seg.

Entradas relacionadas: