Fisica i quimica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,39 KB

fenomens fisics;prces en k ls sbstancias NO estransfrmen en altrs d nves.ex;cnvi dstat
fnomens qimics;prces en k ls sbstancias estrnsfrmen en altrs d nves. carbó-->Co2+H2O+cendra.
mgnituds fsikas:kualsvol csa k es pot msura
mesura:cmparar vlor duna mgnitud am vlor d rferencia.
Fa 50 anys sestablir el sist. internaconal (
SI ) dunitats,= x tts els paisos.
SI caracteristikes:
magnituds bsikas k es dferencian a si mtxas.ex; lngitut,tms..
cada magnitut bsika te 1 unitat crspnen
ia nes mgnituts drvdes aprtir d ls bskes,mixasan xprsions mtmatikas;ex;
velocitat=longitud/tems.(tems-->sgon-->s/temp-->kelvin-->k)
Tipus dErrors(E)sgns causas:
E.d rsolucio:
dgut a ls limitacions dls apreis d msura.
E.accidntals o aleatris:x acciden o csualitat.
E.sistematics:us inadcuat dl aprei o error propi dl aparei
Tipus dErrors sgns calcul:
difrncia ntre vlor obt(obtingut) i vlor real
xprsada en vlor abs(absolut);ex;

vlor real=115
=115-115,08=0,8
vlor obt.=115,08

E.relatiu:cuocien ntre E.abso. i valor real;e.relatiu=e.abs./valor real
metode cientific:prcedimen k es fa srvir en ls trbais dnvstigacio cientifiks.fases;
1.observacio;
examminar fnomens i prgntarse; xk els (glsons) n triguen smpra em mtx en fndras?
2.frmulacio hpotsis:elaborà xplikacio dls fts obsrvats i psbls causes.(el dsglaç dpen d la temp.)
3.Realitzacio dun xperimen:observacio dun fenomen x cnfirma o rbutjà lhptesi
4.Extraccio d cnclsions:cnclsions k satreuen dl rsltat d lxperimen.
la materia:tot ayó k okupa 1 vlum i te masa(aire).frmada x atoms
material:sbstancia dl k sta fet lobj.


3.Realitzacio dun xperimen:observacio dun fenomen x cnfirma o rbutjà lhptesi
4.Extraccio d cnclsions:cnclsions k satreuen dl rsltat d lxperimen.
la materia:tot ayó k okupa 1 vlum i te masa(aire).frmada x atoms
material:sbstancia dl k sta fet lobj.
TEORIA SINETICO MOLECULAR:
1.
frmada x prticulas mol pekes
2.akstas prticulas tan en mvimen
3.akstas prticules satrauen ntre eyes.
Fusio; d solid a likid
Vaporitzacio:d likid a gas:1.evaporitzacio:es produex nmes en la superficie dl likid. 2.ebullicio:esproduex en tota la masa dl likid en frmacio d bombollas.
Sublimacio;solid a gas
Solidifikacio:likid a solid
Cndensacio:gas a likid
Condens.a solid:gas a solid
-
suspensio:mescla d likid+solid en la kual ls prticules dakest es trben dsperses en el likid(heterogenia)
emulcio:mescla d 2 likids immicibles k am el tems es sparen(hetero)
solucio:(compos variable)meskla d'1 likid+solid o 2likids
subst.pures:materia homo. de composicio fixa(no barrejada am re)es clasifika en;Compost;es pot dscompondre am subst.+simples i Elemens;N es pot dscmpndre en altres d+ simples
Separar; hetero.;
1.filtracio
:spara likid d solid(srra fina i aigua),aprofita la dferencia d mida i fa srvir 1 fltre,1 embut i 1 vas d prcipiats
2.decantacio:2 likids o 2 likids(immisibles)+1solid,aprof. la dferencia d dnsitat,esfa srvir 1 mbut d dcntacio(kuan sn 2 likids)si es 1 likid+solid faservir vas de prcipitat(+dens)o espatula(-dens)homo.;
1.dstilacio:
spara 2likids(aigua+alcohol) o aprof. dferencia d1 likid+solid(sal+aigua),dl pun dbullicio
2.Cristalitzacio:spara likid+solid,aprof.votalitat k sevapora.se fa srvir crstalitzacio

Entradas relacionadas: