Fisica i quimica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,53 KB

 
una magnitud és qualsevol qualitat de la natura que es pugui mesurar.
mesurar es comparar una quantitat d'una magnitud amb una part d'aquesta magnitud que es pren com a unitat. la mesura pot ser directa o indirecta.
materia es tot allo que te massa i ocupa un volum.
canvis d'estat:solid,liquid,gas.
la
presio dun gas es la força que exerceixen les partícules d'aquest gas per unitat de superficie.
substancia pura es cadascun dels tipus de materia que te una composició definida i unes propietats caracteristiques i invariables.
una
mescla esta formada per dues o mes substancies, anomenades components de la mescla, de manera que la composició no esta definida i les propietats depenen del tipus i de la proporcio dels components.
mescla heterogenea - a cop d'ull es veu mescla homogenia - no es poden veure a cop d'ull
la
densitat es la massa de substancia que ocupa un determinat volum.
una
solucio es una mescla homogenia de dues o mes substancies.
la
solubilitat d'un solut en un dissolvent es la maxima quantitat de solut que podem dissoldre en una quantitat determinada de dissolvent a una certa temperatura.
la
concentracio d'una solucio es la quantitat de solut dissolt en una quantitat de dissolvent o solució.
una
tecnica de separacio es un procediment per separar els components d'una mescla: decantacio,filtracio,vaporitzacio,cristal·litzacio,sublimacio,magnetisme,esxtraccio amb dissolvent,destil·lacio,cromatografia

Entradas relacionadas: