Filosofia.Platon

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en español con un tamaño de 3,52 KB

TOPICO 1- A TEORIA DAS IDEAS-platon ten tres puntos de vista.dende o punto de vista do coñecemento-exiten duas realidades a realidade sensible que e todo o que nos rodea,platon postulara a existencia dun mundo de formas intelixibles que son as ideas.dende o punto de vista etico-seguindo a socrates contra o relativismo moral sofistico,platon quere fundar a virtude sobre o saber,para o cal supon a existencia de valores morais como entidades subsistentes e eternas,a xuticia o ben,etc esto e definido como a etica de platon.dende o punto de vista politico-o fin mais alto da filosofia platonica e a organizacion da sociedade como marco da perfeccion do home,a reforma do estado debe levarse a cabo conforme ao coñecemento da xusticia,un coñecemento que pasa polo coñecemento da teoria das ideas como teoria da orde universal..para entender a teoria das ideas de platon hay que empezar descartando o significado que apra nos ten idea,para platon unha idea pode ser definida coma unha forma ideal,intelixible e subsistente,o termino forma oponse a materia,podemos contemplar os aspectos formais e os materiais dunha realidade como esta feita q de que esta feita,realidade material cando non e amorfa senon que esta organizada por obxetos fisicos determinados,a realidade politica e cando a relaciion entre os homes adopta formas de goberno determinadas..deciamos que as ideas era formas ideais e ademais intelixibles,non se captan a traves dos sentidos,e outra intelixible que so podemos chegar a ela co uso da intelixencia,,as ideas son subsistentes,forman parte dun mundo obxetivo denominado mundo das ideas,a teoria supon a sua existencia real.TEORIA DE LAS IDEAS-las intenciones de esta teoria son tres,la intencion etica-palton quiere fundar la virtud del saber,es preciso conocer que es la justicia frente al relativismo moral de los sofistas platon reclama da exitencia de una idea eterna e inmutable aunque en ellos todavia no se llegue a formular expresamente la teoria de las ideas.intencion politica-los gobernantes han de ser filosofos que se guien no por su ambicion politica sino por ideales.intencion cientifica-la ciencia(episteme)solo puede versar sobre objetos permanentes y estables,si queremos hacer ciencia esos objetos han de existir,como todos los objetos sensibles estan suejtos a cambios permanenteshabra que buscar otro tipo de objeto,las ideas..la primera formulacion de la teoria de las ideas aparede como algo conocido admitido,las ideas no son simplemente conceptos o representaciones mentales con independencia de las cosas,son la realidad misma,unica eterna inmutable e inalterable solo captable por al inteligencia,poseen los atributos del ser de parmenides,las ideas son causa de las cosas y fundamento de todos los juicios,las cosas son multiples sometidas a un flujo de cambios permanentes,poseen menos realidad,son captables por los sentidos pero no son propiamente inteligentes..hay tres ideas:ideas sobre los objetos amtematicos,ideas de lso valores,ideas de las cosas.relacion entre las ideas y las cosas:participacion o de imitacion,lo confuso de estos conceptos,quizas palton no consiguio resolver nunca sus propias dificultades en este tema.relacion de las ideas entre si:comunicacion entre las ideas sino que por ello pierden su propia identidad,no todas las ideas pueden comunicarse entre si.

Entradas relacionadas: