Filosofía: origen y primeros filósofos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,95 KB

 
Origen:La filosofia es una disciplina occidental que va neicer a grecia, concretament a Milet, segle VIac. grecia no tenia uniformitat politica i economica,ja que tot el territori estava unida sota la llengua i religio considerant barbars tots aquells que no parlesin grec. Eren uns grans navegants i van establir colonies comercials per gairebe tot el mediterrani(afavoreix l'intercanvi i l'enrriquiment cultural).El factor mes important es la mentalitat oberta que adquiriren els grecs,d'altres cultures van adoptar l'alfabet,les matematiques,l'astronomia. Tambe s'en van a adonar que les preguntes que es feien sobre la physis es responien de manera diferent en segons quin lloc, es comença a posar en dubte la veracitat dels mites, provocant a passar del mithos al logos. logos tractava de donar un motiu raonable als fets i a la regularitats de la physis, en canvi el mythos explicava els fets i la regularitat de la naturalesa mitjançant narracions produits per herois sobrenaturals. Parmenides: Va ser un dels primers filosofs que va despreciar completament la informacio rebuda dels sentits, es a dir, nomes es basava en la rao. Tota la seva obra la va escriure en forma de poema en el qual observem dues parts( la via d'opinio i la via de la raó) Va proposar un dels fonaments de la logica " l'esser es, el no esser, no es" es coneix com principi de no contradiccio, va esmentar que l'arke era l'esser,per tant no creia que el buit existis perque l'esser es continu, a mes, l'esser es esferic, per tant perfectem es ingenitm pevible, es indivisible, es finit. Sofistes vol dir savis. Apareixen a causa del gir antropologic que pateix la filosofia. La successio de teories contraries havia produit un esgotament de l'interes per la physis. Eren mestres i cobraven per els seus coneixements. Ensenyaven a argumentar i a discutir. els sofistes van portar el relativisme i l'escepticisme

Idees: Plato te una concepcio dualista del mon. Distingueix entre el mon sensible i el mon de les idees(mon intel·ligible), el mon sensible es el mon material. Esta sotmes al canvi. Es imperfecte i finit. En ell ens trobem representades fisicament les idees del mon intel·ligible pero d'una forma aproximada ja que Plato assegura que amb la informacio dels sentits nomes podem arribar a treura una opinio o doxa. El mon de les idees es un mon inmaterial, infinit i perfecte. en aquest mon trobem representada objectivament la realitat en forma d'idees ordenades per el be absolut i la justicia. Plato afirma que nomes podem coneixer, aquest mon racionalment ja que els sentits embruten la nostra percepcio de la realitat. Per explicar-lo fa servir el mite de la caverna, on relaciona el mon sensible com una preso dins d'una cova i simbolitza el mon de les idees amb l'exterior de la cova. Afirma llavors que un home pot alliberarse de la influencia dels sentits i veure el mon d'una forma unicament racional, per mitja d'aquest proces anomenat ascens dialectic, podem arribar a coneixer la veritable realitat que es troba al mon de les idees. Coneixement: Per Plato l'esser huma es una compost dual format pel cos i l'anima, aquesta unio es accidental i l'explica a traves del mite dels cavalls alats. Aquest mite diu que les animes volten per el mon de les idees pujades a un carruatges alats contemplant les idees maximes aquest carruatge te les tres parts de l'anima: Auriga(anima racional)te la prudencia, cavall blanc(anima irascible)te el coratge, Cavall negre(anima sensible)te la temperança, mitjançant un accident l'anima baixa al mon sensible i s'introdueix en un cos que es com una preso. Quan mor el cos l'anima torna al mon de les idees fins tenir un accident.

Entradas relacionadas: