filosofia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en gallego con un tamaño de 7,97 KB

Cuestións

 • Estructura e tipos de argumentos -> un argumento é un discurso no cal o autor aporta razóns para sustentar as súas premisas e así chegar a concluisións. Estás premisas son as que sustentan a conclusións.

Existen tres tipos de argumentos: 

 • Argumentos teóricos. a conclusión expresa que unha cousa é un feito, é dicir, son os argumetnos que tratan de qué creer ou ter por verdadeiro. 

 • Argumentos normativos. tratan de qué facer. A conclusión tanto poder dar unha recomendación como pode dar unha orde. 

 • Argumentos valorativos. tratan de qué prefirir ou valor, a conclusión é unha valoración tanto positiva como tamén pode ser negativa. 


 • Tipos básicos de diálogos->

Existen sete tipos de diálogos:

 • Deliberación. Provén dun dilema e ten a fin de coordinar obxectivos para elixir a mellor acción posíbel. 

 • Descubrimento


  provén da necesidade de saber as explicacións dos feitos coa fin de atopra e defender a hipótese apropiadae defendela.
 • Disputa


  proven dun conflito persoal coa fin de ofender ao opoñente para afondar máis no conflito. 
 • indagación. provén da necesidade de información co fin de adquirir ou dar información para o intercambio dela.

 • investigación. necesiade de información coa fin de atopar ou contrastar unha hipótese. 

 • negociación. prevén dun conflicto de intereses persoais co fin de satisfacer os propios intereses persoais para chera a un acordo. 

 • Persuasión. Ten o fin de persuadir á outra parte para resolver ou aclarar o asuntoEntradas relacionadas: