Filament retardat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,1 KB

 

MECANISME DE LA DUPLICACIÓ DEL DNA


BACTERIS


FASE D’INICI


-Seqüència de nucleòtids de DNA → senyal d’iniciació

-Helicasa: trenca els ponts d’hidrogen entre els filaments i els separa

-Topoisomerases: eliminen les tensions de la fibra

-Proteïnes estabilitzadores: mantenen separats els dos filaments complementaris

Tot això origina la formació de la forqueta de replicació.


FASE D’ELONGACIÓ


Procés bidireccional: les dues forquetes formen les bombolles o ulls de replicació

-Primasa: enzim que sintetitza un fragment curt d’RNA d’aproximadament 10 nucleòtids, anomenat primer, que actua com encebador

-En un filament, el DNA-polimerasa III, sintetitza en direcció 5’ → 3’. Aquest filament es de creixement continu ja que l’helicasa no s’atura, s’anomena filament conductor.

-Sobre l’altre filament, antiparal·lel, l’RNA-polimerasa sintetitza uns 40 nucleòtids. A partir d’aquí l’DNA polimerasa III sintetitza uns 1000 nucleòtids, i es forma un fragment d’Okazaki. Aquest procés es repeteix a mesura que avança la duplicació.

La DNA-ligasa empalma els diferents fragments. Aquest filament és de creixement discontinu i el filament retardat.


EUCARIOTES


DIFERÈNCIES


  1. Està força associat a histones

  2. El procés és bastant més lent, unes Déu vegades.

  3. Hi ha unitats de replicació o replicons (més d’un origen de replicació)

  4. Els fragments d’Okazaki són més petits

  5. Aquest procés es duu a terme durant el període S de la interfase

Entradas relacionadas: