Figures retoriques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,13 KB

Anàstrofe: Inversió en contacte d'elements successius: Era del año la estacion florida --> era la estacion mas florida del año.
Hipàl·lage: Canvi de posició d'un atribut modificant la seva relació semàntica i sintàctica: Como resuena el rojo reir del mirlo.
Hiperbaton: Separació de 2 elements que estan sintàcticament units, intercalant 1 element: Inés, tus bellos, ya me matan, ojos y al alma...
Atmesis: Separació d'una paraula per la intercalacio d'un lexema: La geri (aprendera) conza.
Paralelisme: Varies unitats sintàctiques que es corrdinen dins d'un text: Todos son quarzo, todos son Seiko...
Quiasme: Disposició creuada dels elements coordinats (elements contraris): Siempre se ha de sentir, nunca se ha de sentir.
Aliteració: Repetició d'una mateixa silaba, vocal en un espai determinat: Un nose que que queda...
Anadiplosis: Repeticio d'un mateix element al final d'un vers i al començament de l'altre; mueran traidores, traidores tiranos...
Anafora: Repeticio d'un mateix element al començament d'un vers
Epífora: Es repeteix al final.
Polisíndeton: Repeticio de diferents elements coordinats x una conjunció copulativa.
Epanadiplosis: Repeticio d'elements intercalats, al començament i al final d'un fragment: Que alegria en el campo, que alegria!
Paronomasia: Petita modificació de la paraula repetida: Suerte, muerte.
Calambur: Modifica la significació de les paraules repetides. Valor fonètic o igual però amb significació diferent: Si el rey no muere, el reino muere.
Oximoron: Reunió de 2 conceptes que en teoria no poden concordar, però esteticament si: La musica callada, la soledad sonora.
Sinestesia: Recrear sensacions que pertanyen a ambits sensorials diferents: Olorar els colors.
Esilepsis: Infraccio retorica de les lleis de la concodrança: Els alumnes van pendre apunts i el pèl al profe.
Homoteleuton: Identifica la terminacio igual o semblant de les paraules.

Entradas relacionadas: