Figures que aguanten les columnes als temples grecs

Enviado por Chuletator online y clasificado en Latín

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,32 KB

 
1.Indica la funció d’aquests edificis i espais de la ciutat romana:
-Fòrum: Centre administratiu i plaça de mercat d’una ciutat romana, emplaçat
generalment en la intersecció de les dues vies principals.
-Termes: Edificis públics destinats als banys de piscines d’aigua calenta.
-Amfiteatre: construcció de planta el·liptica sorgida de la uníó de dos
teatres.
-Arquitectura: monuments encargats de portar l’aigua als nuclis urbans.
2.Identifica les obres romanes següents:
a) Anfiteatre; b) Aqüaducte; c) La maison Carrée
3.Respon aquestes preguntes:
-Quins temes es representaven en les pintures murals? La mitologia i pintura grega.
-Com es feien els mosaics? Es construïen amb petits trossos de pasta de vidre
esmaltat o marbre anomenats tesel·les.
-Quin tipus de decoraciò podien tenir els mosaics? Opus tessellatum, Opus vermiculatum,
Opus musivum, Opus sectile ,Opus signinum.
4.Digues si aquestes afirmacions sobre l’art ROMà son vertaderes (V) o falses (F)
V Els romans solien decorar els seus habitatges amb pintures murals.
F Els retrats romans, de la mateixa manera que els grecs, buscaven la idealització.
F Els romans van fer prevaler l’estètica per sobre de la funcionalitat en els edificis.
V L’us de l’arc i la volta en les construccions era fruit de la influència etrusca.
V L’eix de la ciutat romana constava de dues grans artèries, el cardo i el decamus.
5.Defineix les característiques de l’arquitectura, l’escultura i la pintura etrusques:
a)Els temples presenten un estat de conservació molt deficient perquè es
construia amb pedra (interior) per la resta es construia amb materials no
duraders com la fusta o el maó. Tenían planta quadrangular, descansaven
sobre un podi alt i tenien un portic de columnes.
b)Es de l’ambit funerari, els sarcòfegs van ser la tipologia escoltorica més
destacada, obres esculpides amb bronze i terracota. Tenien voluntad
d’expressar les escultures amb Realisme. Tenen característiques de l’escultura
arcaica grega.
c)El seu objectiu era recrear l’ambient familiar cap el difunt, les pintures han
servit per fer-nos una idea de la vida quotidiana etrusca. Es representaven
mab colors vius i a vegades s’utilitza la llei de la frontalitat egípcia.
6.Defineix els conceptes següents
-Càvea: Part de l’anfiteatre o teatre on es troben les grades
-Insulae: Edifici ROMà, cases que poden ser de veins.
-Peristil: Tipus de columnata formada per una sèrie continuada en fileres de
comlumnes a l’entorn d’un pati o edifici que marcava la separació del portic.
-Opus caementicium: Tipus d’obra feta de morter i de pedres de tota classe
(runa) i té l’aparença del formigó.
7.Escriu el nom del elemnts estructurals de la ciutat romana indicats amb números i explica breument en que
consistien:
1) Drecumanus: carrer principal (est-oest)
2) Cardo:carrer principal (nord-sud)
3) Fòrum: Centre administratiu i plaça de mercat d’una ciutat romana,
emplaçat generalment en la intersecció de les dues vies principals.
4) L’amfiteatre: S’hi feien espectacles de lluita entre gladiadors i feres
salvatges i s’hi escenificaven batalles històriques.
5) Teatre ROMà: la finalitat era oferir espectacles teatrals.
8.Descriu formalment l’aqüeducte de les Ferreres:
Aquests aqüaductes suministraven aigua desde el riu Francolí a la ciutat de
Terraco, és una estructura romana molt coneguda amb el nom de “el puente
del diabló”.
9.Explica quins elements etruscos i grecs trobem en un temple ROMà:
Elements etruscos: Planta quadrangular, podi alt, tenien un pòrtic amb
columnes i solien haver-ho tres portes que donaven a tres cel·les.
Elements grecs: Les columnes, el capitell i l’escultura firme.

Entradas relacionadas: