Fibril·lació i desfibril·lació

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,33 KB

 

NF5 à SUPORT VITAL AMB DESA

5.1 FIBRIL·LACIÓ I DESFIBRIL·LACIÓ

5.1.1. Fibril· Lació ventricular i mort Sobtada

La fibril·lació ventricular és un trastorn del Sistema elèctric del cor en el qual hi ha impulsos elèctrics, peròdescoordinats de manera que les contraccions De les fibres miocardíaques són ineficaces per impulsar la sang.

Aquesta manca de sang oxigenada causarà la Mort de la persona en pocs minuts.

El cor batega molt dèbilment i que no es Troben pols ni tensió arterial.

La causa més freqüent de la fibril·lació Ventricular és un flux insuficient de sang al cor.

* les persones amb risc més alt de fibril·lació Són les més grans de 40 anys, les fumadores i les que prenen substàncies Tòxiques o drogues.*

5.1.2 La desfibril·lació

La desfibril·lació és la detenció de la Fibril·lació ventricular mitjançant una descàrrega elèctrica apropiada, Subministrada per un desfibril·
lador, que permet que el cor torni al ritme Normal.

Cal un aparell que subministri la descàrrega.

L’aparell desfibril·lació forma part de L’atenció precoç a aquestes persones, juntament amb les compressions toràciques I les ventilacions artificials.

5.2 ELS APARELLS DESFIBRIL·LADORS

El desfibril·lador és un dispositiu que Analitza el ritme cardíac mitjançant un electrocardiograma, identifica les Arítmies mortals que es poden resoldre amb desfibril·lació i administra una Descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable, amb Nivells alts de seguretat.

·El desfibril·lador extern Automàtic (DEA)

·El desfibril·lador extern Semiautomàtic (DESA)

5.2.1 Característiques del DESA

És resistent als cops i a les interferències Elèctriques, és impermeable, i pot treballar a temperatures d’entre 0 i 50 ºC. No emet ones electromagnètiques.

Disposen de:

·Dos o tres botons

·Dos elèctrodes

·Un altaveu

·Una pantalla indicadora

·Un lot de bateries d’un sol ús.

5.2.2 Manteniment de l’aparell

Aquesta informació que registra cal Descarregar-la després de cada ús i guardar-la com a mínim durant 5 anys.

Després d’utilitzar-lo , cal netejar L’aparell, reposar els accessoris que s’han utilitzat i emmagatzemar-lo al lloc Adient.
Les bateries solen estar dissenyades per durar uns 5 anys i donar entre 300 i 4000 descàrregues.

5.2.3 Cal treure al carrer els Desfibril·ladors

Laidea és que aquests aparells siguin a l’abast de tothom en els llocs on hi hagin una Gran quantitat de gent. I que, alhora, en aquests llocs hi hagi treballadors/es Que sàpiguen on són els aparells i com s’han d’utilitzar.

5.3 ALGORITME DE SUPORT BÀSIC AMB DESA

1.Inicia l’algoritme de Suport Vital Bàsic

2.Demana a una persona que truqui a L 112 mentre una altra aconsegueix el desfibril·lador

3.Mentre no hi hagi un Desfibril·lador disponible, fes-li la RCP bàsica

4.Quan arribi el desfibril·lador, Mentre continues la RCP, l’altra persona el col·locarà al costat de la víctima I el posarà en marxa amb el botó d’encesa. També:

·Deixarà el pit de la víctima Descobert

·Li rasurarà els pèls del pit, si Convé

·S’assegurarà que el tòrax està net I sec

5.Seguiu les instruccions del DESA: “Col·loqueu elèctrodes”

6.Després dirà: “Endolli el Connector dels elèctrodes a l’aparell”. Després d’endollar-lo, quan l’aparell indiqui: “ Analitzant el ritme cardíac. No toqui el pacient.”

7.Si la víctima està fibril·lant, L’aparell dirà “Descàrrega aconsellada”. I afegirà “Polsi el botó intermitent De descàrrega”.Si la persona està en Asistòlia ho indicarà i caldrà reprendre la ressuscitació.

8.Quan polsi el botó de descàrrega, Un so d’intensitat creixent indicarà l’alliberament d’energia

9.Després de la descàrrega. Reprèn Immediatament la ressuscitació

10.L’aparell tornarà a començar el Procés d’anàlisi

·Si no cal repetir la descàrrega, L’aparell ho indicarà

·Si la víctima continua en Fibril·lació, l’aparell avisarà i et demanarà que iniciïs la segona descàrrega.

11.Repetiràs el cicle RCP-anàlisi-descàrrega, fins que la víctima recuperi el pols, se’n facin càrrec Els equips professionals d’emergències o arribis a l’extenuació.

Trobes una persona
Accidentada

Està conscient?

NoCrida per demanar ajuda

Obre-li la via

Respira?Avisa el 112

No

Inicia la RCPEnvia algú o vés a buscar un DESA
Cicles de 30CT + 2 V
Fins que tinguis col·locat el DESA

Engega el DESA. Connecta els

Anàlisi del ritmepegats. Segueix les instruccions

Descàrrega IndicadaDescàrrega No indicada

Polsa El botó de descàrrega

Reprèn immediatament la RCP

Continua Fins que es restableixin els
Signes de vida

Document 5.2à L’ús de desfibril·ladors en infants i lactants


Els DESA estan dissenyats per a persones de + De 20 kg de pes, pq són les que resisteixen les descàrregues necessàries per Revertir una fibril·lació ventricular en persones adultes, que són qui les Pateix + sovint.

Tot i així, l’ERC advertí el 2010 que l’ús del DEA és segur i eficaç en infants + grans d’un any, però preferentment amb Pegats pediàtrics o amb software específic per atenuar la descàrrega. Si no Se’n té, que és el més comú, s’usarà el DEA en infants majors d’un any de la Mateixa manera que en les persones adultes.

5.4 EN QUINS CASOS ÉS PREFERIBLE NO REANIMAR?

·Quan les mesures siguin Ineficaces. Pq fa molts minuts que la persona està en aturada caradíaca.

·Quan siguin inútils. Quan no Puguin aconseguir per a la víctima una vida més llarga.

·Quan perllonguin una vida Insuportable per al pacient. Quan la persona consideri que els seus patiments Són desproporcionats per a la qualitat de vida que obté.

·Quan li provoquin unes càrregues Desmesurades. Són punts que influiran en la decisió sobre les voluntats Anticipades.

5.5 MÈTODE UTSTEIN PER A LA RECOLLIDA SISTEMÀTICA DE DADES

5.5.1 Què és el mètode Utstein?

La recollida de dades després de cada actuació Mitjançant l’estil Utstein permet:

·Comprovar l’efectivitat de l’atenció Prestada.

·Estudiar les actuacions i Concloure quina és la manera de procedir

·Comparar els mètodes i resultats Entre els diferents serveis.

Per a això exigeix posar-se d’acord en:

·Les definicions dels termes

·Les dades que cal recollir

5.5.2 Dades que cal recollir sobre L’atenció en l’aturada cardíaca

·S’ha confirmat l’aturada cardíaca Sospitada?

·S’ha intentat la reanimació Cardiopulmonar?

·Quina causa tenia l’aturada?

·El moment de l’aturada, l’ha Presenciat algun testimoni?

·Amb quin ritme cardíac s’ha trobat La víctima?

·El testimoni, ha iniciat la RCP?

·La víctima ha recuperat la Circulació espontània en algun moment?

·La víctima ha mort?

·La víctima, ha estat donada d’alta De l’hospital viva?

·La víctima, ha viscut més d’un any Després dels fets?

* + de 10 minuts en parada cardíaca Probablement pateixi parada cerebral o mort

* quant + temps passa des de la parada, sense Actuar, + probabilitats de que mori.

Entradas relacionadas: