Fibril·lació i desfibril·lació

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,49 KB

Obstrucció incomplerta
-Es manté un mínim pas d'aire.
-La víctima està agitada i amb tos enèrgica i continuada.
-Està conscient.
Actuació:
-Tranquil·litzar-la i animar-la a que continuï tossint, fins que pugui treure l’objecte per ell/a mateix.
-No pegar cops  a l’esquena, perquè podria fer que l’objecte penetrés més endins i provoqués una obstrucció completa.
-Normalment la tos provoca l’expulsió del cos estrany.
Obstrucció completa:
-Vies respiratòries completament obstruïdes.
-Es posa les mans al coll.
-Al principi està conscient,però si no reestablim la respiració en pocs minuts caurà insconscient.
Actuació:
-Maniobra de Heimlich.
(Pegar 5 cops secs amb el taló de la entre els omòplats,Aplicar 5 compressions a nivell de l’epigastri per a desplaçar el diafragma cap amunt, augmentarà la pressió dins el tòrax i  obligarà l’aire contingut als pulmons a sortir arrossegant el cos estrany.)
Heimlich en adults conscients:
1. Cops plans a la esquena.
Ficar-se detràs la víctima,envoltar-li la cintura amb un bràs,inclinar-la cap avant i amb l'altre braç peguem 5 cops secs amb el taló de la mà entre els omòplats.
2. Compressió abdominal
Ficar-se detràs la víctima i envoltar-li la cintura amb els braços.
Tancar una mà i col·locar el nuset del polze quatre dits per damunt de l’alçada del melic.
Amb l’altra mà, agafar-se el puny.
Fer una pressió forta cap endins i cap amunt en direcció als pulmons.
§ Afluixar la pressió sense perdre el punt de l’epigastri.
§ Realitzar cicles de 5 compressions i 5 palmades fins que perdi la consciència o tregui l’objecte.
§ Si perd la consciència sense haver desobstruït les vies passem fem SVB.
CASOS ESPECIALS
-Si estic sol puc fer la maniobra fent servir una taula o una cadira,fico el puny a
dalt del melic i aguanto el puny amb l’altra, m’inclino cap endavant i porto el puny cap a dins i cap a dalt.
-En nadons, els ficarem a dalt del avantbraç i li aguantaré la barbeta per
mantenir la boca oberta, donaré 5 cops en mig dels omòplats.
Si no funciona, girar-lo sostenir el coll i realitzar 5 compressions toràciques amb 2 dits.
PROTOCOL D’Actuació DAVANT UNA Obstrucció VIA AÈRIA
PAS: Protegir: Eliminar riscos per al socorrista i per l'accidentat.
Avisar:112, informar del lloc dels fets i informar del nombre de víctimes.
Socórrer: Obstrucció incompleta:Deixar tossir a la víctima.
Obstrucció completa i si la víctima està conscient:
§ Ens ficarem detràs la víctima,Posarem una cama entre les cames de l’ofegat,Tancarem una mà i posarem el nuset del polze 4 dits per sobre el melic, Agafarem el puny amb l’altre mà,Realitzarem una pressió forta cap endins i cap amunt direcció als pulmons,Afluixarem la pressió sense perdre el punt de contacte,Repetirem la maniobra tantes vegades com calguin fins a l’expulsió del cos estrany.
ATURADA CÀRDIO RESPIRATÒRIA: Manca de les funcions de respiració i circulació.
La diagnosticarem observant:
§ Estat d’inconsciència
§ Absència de respiració
§ Respiració anormal, la víctima té una respiració agònica o gairebé no respira, o respiració pesada o sorollosa.
Actuació: SVB.LA CADENA DE SUPERVIVÈNCIA: •RÀPIDA Detecció DE L’ATAC DE COR I/O L’ATURADA
• 112 •PREVENIR L’ATURADA Cardíaca.•RCP IMMEDIAT PER GUANYAR TEMPS.
•DESFIBRIL·LACIÓ PRECOÇPER RESTABLIR LA Circulació.•CURES POST RESSUSCITACIÓ
PER MANTENIR QUALITAT DE VIDA.
SVB: Mesures de suport ventilatori i circulatori, sense cap tipus de material, excepte els mètodes barrera. 
RCP:-Aproximació segura( apartar curiosos, ens ficarem guants i protegirem la víctima),Demanar ajuda,Comprovar si respira,trucar al 112(nombre de ferits,adreça,estat de les víctimes i edat),fer RCP (30 compressions i 2 bufades fins que vinguen els metges,la víctima recuperi la consciència o estéssim agotats).
SVB EN LACTANTS, OFEGATS I NENS
LACTANTS§ Primer aplicarem 5 insuflacions de rescat i després continuar amb 30:2.§ Compressions amb 2 dits.§ Si estem sols 1’ de SVB abans de trucar al 112.OFEGATS:§ 5 insuflacions de rescat i continuar en el 30:2.§ Si estem sols 1’ de SVB abans de trucar 112.
NENS§ Compressions amb el talo d’una mà.
Està inconscient i respira normal: PLS, demanar ajuda i assegurar-se que continua respirant.
Hemorràgies: sortida de sang dels vasos sanguinis.
Tipus d'hemorràgies: INTERNES, EXTERNES O EXTERIORITZADES.
Externes: Actuació:
§ Control signes vitals
§ Controlar i aturar les hemorràgies utilitzant els següents passos:
1.Compressió DIRECTA
2.Compressió ARTERIAL
“3.TORNIQUET”: Només si: • En cas que els altres no siguin efectius i pugui significar la pèrdua de la vida de la víctima.• Si el socorrista està sol amb un accidentat que, tenint una gran hemorràgia, fa una aturada cardíaca. • En cas de situacions vitals sobrepassades.
Mantenir extremitat elevada, apuntar hora del torniquet,apuntar que li has fet el torniquet ,112 i no afluixar-se mai.
Actuació HEMORRÀGIES INTERNES: 112,Controlar els signes vitals,Tranquil·litzar el ferit, posició de Trendelenburg (si no hi ha traumatisme cranial),llevar anells, pulseres,etc i Tapar-lo.
Xoc: És una alteració de la consciència causada per la falta o disminució de l’aportació sanguínia als teixits.
Símptomes:
– Alteració de la consciència.
– Pell pàl·lida/blavosa, suor freda i enganxosa– Estat ansiós, intranquil, nerviós, confús,...
– Pols ràpid i feble.
– Respiració ràpida i superficial.
– Debilitat, marejos.
– Set.
Actuació XOC:Tranquil·litzar el ferit,Col·locar-lo en posició de Trendelenburg ,LLEVAR ANELLS, PULSERES,ETC,Tapar-lo I CONTROLAR ELS SIGNES VITALS.

Entradas relacionadas: