Femta groga

Enviado por Chuletator online y clasificado en Medicina y Salud

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,06 KB

 

GASTRITIS AGUDA:


CAUSES O
FACTORS
PREDISPOSANTS
Les causes més comuns de gastritis són:
-Alguns medicaments, com àcid acetilsalicílic (aspirina), ibuprofen o naproxen.
-Consum excessiu d’alcohol.
-Infecció del’estómac(bacteri Helicobacterpylori).
TRACTAMENT :
 Medicaments antiàcids (si és produïda per acidesa a l’estómac) o
antibiòtics (si és produïda per Helicobacterpylori).

ÚLCERA PÈPTICA
CAUSES O
FACTORS
PREDISPOSANTS*

Habitualment, un bacteri, l’Helycobacterpylory.

MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

Ardor d’estómac, que sol aparèixer entre àpats o per la nit. Pot desaparèixer
després de prendre antiàcid o de menjar alguna cosa. Pot ser intermitent i durar
minuts o hores.

TRACTAMENT* -Medicaments per reduir els àcids de l’estómac o antibiòtics pera matar

l’Helicobacterpylori.
-Cirurgia per les úlceres que no sanen (gastrectomia).
-Pot ajudar: La llet, deixar de fumar i evitar el consum d’alcohol.

CÀNCER GÀSTRIC

CONSISTEIX EN...* Tumor maligne procedent de les cèl·lules de la mucosa del’estómac.

MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

Inespecífics:
-Dolor a la part alta del’abdomen.
-Sensació de plenitud després de menjar.
-Pèrdua de pes.
-Pot haver-hi disfàgia.
-Hemorràgies que surten amb la femta (melenes).
-Anèmia.

TRACTAMENT*
-Radioteràpia.
-Quimioteràpia.
SÍNDROME DE LA MALABSORCIÓ INTESTINAL
TRACTAMENT* Depèn de la causa que la provoca:

-Si és per malaltia celíaca: Eliminar de la dieta el gluten i tots els aliments que el
continguin.
-Si és per dèficit de lactasa: Evitar consum d’aliments amb lactosa.

SÍNDROME DEL BUDELL IRRITABLE

CONSISTEIX EN...* Dolència gastrointestinal crònica amb diferents
manifestacions clíniques, sense causa coneguda clara.

TRACTAMENT* No té cura actualment. S’apliquen mesures per alleujar els símptomes i millorar

la qualitat de vida: medicaments, dieta adaptada.

HÈRNIA INTESTINAL

CAUSES O
FACTORS
PREDISPOSANTS*

No hi ha causa clara. En alguns casos, pot ser per:
-Aixecar objectes pesats, fer un gran esforç quan es defeca o fer qualsevol
activitat que augmenti la pressió dins l’abdomen.

MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

-La porcíó de budell surt cada vegada que la persona comprimeix l’abdomen, per
a riure, tossir, per a aixecar el pes... Habitualment no provoca molèsties i es pot
reintroduir.
-Una hèrnia estrangulada causa dolor constant que va augmentant gradualment,
acompanyada amb nàusees i vòmits.

TRACTAMENT* -En lactants no es solen estrangular i desapareixen, moltes vegades, sense

tractament en uns anys.
-Reparació quirúrgica, si s’estrangula. Si no s’estrangula, es pot triar si s’intervè
o no (qüestió estètica).

CÀNCER DE COLON I RECTE

CONSISTEIX EN...* Es el tumor maligne o neoplàsia, que procedeix de les cèl·lules de la mucosa

del budell gruixut i de les seves glàndules.

CAUSES O
FACTORS
PREDISPOSANTS*

-Alimentació: dieta rica en carnvermella i pobre en fibra.
-Vida sedentària.
-Consum de tabac i alcohol.
-Tenir pòlips al colon.
-Predisposició genètica.

MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

-Dolor abdominal.
-

Rectorràgies

Sang vermella o negra (melenes).
-Cansament extrem i pèrdua de pes sense raó aparent.
-Canvi en el ritme de les deposicions. El més freqüent és intercalar períodes de
restrenyiment i de diarrea.
-Sensació d’evacuació incompleta.

HEPATITIS A
MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

Manifestacions lleus i curtes.Baixa mortalitat.
Els símptomes inclouen:
-Febre.
-Malestar general.
TRACTAMENT* No hi ha tractament específic.Durant la malaltia, la persona pot seguir una activitat normal

i una dieta regular que eviti aliments greixosos, l'alcohol i paracetamol.
HEPATITIS B
MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

Els mateixos que la hepatitis A.

TRACTAMENT* El tractament és difícil i és per això que cal protegir-se amb la vacunació.
En el cas de l'hepatitis aguda, no existeix un tractament específic. Cal evitar el
consum d'alcohol.
L'hepatitis crònica es pot tractar amb medicaments. En els casos de cirrosi o
altres complicacions, pot ser necessari un transplantament de fetge.
HEPATITIS C
MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

En la majoria dels casos, les persones amb hepatitis C no pateixen símptomes
durant molts anys i la malaltia roman desapercebuda.
Mateixos símptomes que la hepatitis A i B.

TRACTAMENT* Medicaments antivirals.

Dieta variada i saludable, evitar els aliments molt greixosos i prescindir de
alcohol.
COLELITIASI
MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

El més comú és còlic biliar (dolor), acompanyat de nàusees i vòmits.

TRACTAMENT* Pels càlculs simptomàtics: colecistectomía (extirpació de la vesícula biliar)

laparoscòpica o a vegades dissolució dels càlculs.
CIRROSI
MANIFESTACIONS
CLÍNIQUES*

-Cansament.
-Aparició d’hemorràgies amb facilitat.
-Coloració groga a la pell iels ulls (icterícia).
-Acumulació de líquid a l’abdomen.
-Inflor a les cames.

TRACTAMENT* a.Control de les causes (alcoholisme, hepatitis C).
b.Tractament per les complicacions de la cirrosi:
-Dieta baixa en sodi, medicaments diürètics, drenatge.
- medicaments antihipertensius (per baixar la pressió arterial).
-Transplantament de fetge (en els casos més avançats).
ESTEATOSI HEPÀTICA NO ALCOHÒLICA (FETGE GRAS)
CAUSES O
FACTORS
PREDISPOSANTS*

Causa desconeguda però factors predisposants:
-
Diabetis tipus II.
-Obesitat.
-Nivells elevats de colesterol i triglicèrids en sang.
-Hipertensió

SÍMPTOMES* Pocs o cap símptoma (molèsties a costat superior dret de l’abdomen).
TRACTAMENT* -Perdre pes.

-Si la causa pot ser un medicament, deixar de prendre’l.

Entradas relacionadas: