Factors que condicionen el clima

Enviado por Carlos y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,49 KB

 

ELS FACTORS DEL CLIMA


Espanya es caracteritza per una gran diversitat de temps atmosfèric i de climes , resultat de la combinació d'una sèrie de factors i elements climàtics . Els factors són els aspectes que exerceixen una influència permanent i inalterable sobre el clima . Poden ser factors geogràfics i factors termodinàmics .
El temps atmosfèric  és l'estat de l'atmosfera sobre un lloc en un moment determinat . La ciència que ho estudia és la meteorologia .
El clima  és la successió habitual de tipus de temps sobre un lloc . Per conèixer el clima d'un territori , es necessita un període d'observació d'almenys 30 anys . La ciència que estudia el clima és la climatologia .
Solana  és la zona d'un relleu muntanyós que per la seva orientació rep el sol de ple , mentre que l'obaga està sempre en ombra .

ELS FACTORS GEOGRÀFICS

Són els següents :
- La latitud d'Espanya , a la zona temperada de l'hemisferi nord , determina l'existència de dues estacions ben marcades (estiu i hivern ) separades per ( primavera i tardor ) . A les Canàries , hi ha menys contrast entre estacions .
- La situació de la Península , entre dues grans masses d'aigua de característiques
tèrmiques diferents ( l'Oceà Atlàntic i el mar Mediterrani ) i entre dos continents (Àfrica i Europa ) , la converteix en una cruïlla de masses d'aire de característiques diferents . Canàries rep influències atmosfèriques variades causa de la seva insularitat ia la proximitat a les costes africanes .
- La influència del mar és escassa a la Península , per la seva gran amplada , a les seves costes poc retallades ia l'existència de relleus muntanyosos paral · lels a la costa . A més la influència del mar suavitza les temperatures .
- El relleu influeix en el clima per la seva disposició , per la seva altura i per la seva orientació .
· La disposició del relleu peninsular té variades repercussions .
1) els sistemes muntanyosos paral · lels a la costa frenen la influència del
mar.
2) La posició ( oest - est) de la majoria dels relleus muntanyosos , afavoreix l'entrada de masses d'aire marítimes de l'oest .
3) Les conques tancades per muntanyes , tenen precipitacions escasses ( les masses d'aire descarreguen la seva humitat en els sistemes muntanyosos que les voregen ) i boires freqüents causades per l'estancament de l'aire .
· L'alçada fa disminuir les temperatures ( aproximadament 0'5 º C per cada 100 metres d'ascens ) i determina precipitacions .
· L'orientació crea contrastos climàtics locals entre les solanes i les
obagues .

ELS FACTORS TERMODINÀMICS

Són els responsables de la circulació atmosfèrica o successió de masses d'aire, que determinen els diferents tipus de temps atmosfèric i de clima .
La circulació atmosfèrica està regida en alçada pel corrent en doll , i en superfície , pels centres d'acció, les masses d'aire i els fronts .

LA CIRCULACIÓ EN ALÇADA : LA CORRENT EN DOLL

A Espanya el corrent en raig que ens afecta és el JET STREAM , és un corrent de vent, que circula en direcció d'oest -aquest entre els nou i els onze quilòmetres d'altitud . Aquesta
corrent en raig separa dues zones , la zona nord que són les baixes pressions , és a dir un temps inestable , i la zona sud que són les altes pressions , és a dir un temps estable .
Aquest corrent en doll és la responsable del temps en superfície , que depèn de la velocitat del corrent i del desplaçament estacional :
- La velocitat del corrent , és variable . Circula aproximadament a 150km / h , però si la seva velocitat disminueix es produeixen ondulacions , que fan que apareguin crestes que originen altes pressions o tàlvegs que originen baixes pressions .
- El desplaçament estacional , determina que afecti a Espanya principalment a l'hivern , ia l'estiu es trasllada i afecta principalment a la zona cantàbrica.

LA CIRCULACIÓ EN SUPERFÍCIE : CENTRES D'ACCIÓ


La circulació atmosfèrica en superfície està dirigida pels centres d'acció, les masses d'aire i els fronts .
a) els centres d'acció, són àrees d'altes i baixes pressions . La pressió atmosfèrica és el pes de l'aire sobre la superfície , es mesura en mil · libars ( mb ) amb el baròmetre i es representa en isòBarés . La pressió normal és de 1016 mb .
Dins dels centres d'acció:
-els centres de baixa pressió , depressions o borrasques , s'originen perquè l'aire gira en sentit contrari a les agulles del rellotge i és el que fa que hi hagi un temps inestable .
- Els centres d'alta pressió o anticiclons , s'originen perquè l'aire gira en el sentit de les agulles del rellotge i es produeix un temps estable .
Pel seu origen , els centres d'acció poden ser tèrmics o dinàmics .
-
Tèrmics , un anticicló és tèrmic quan l'aire fred descendeix i exerceix una alta pressió . I una baixa pressió és tèrmica quan l'aire s'escalfa per tant pesa menys , s'eleva i exerceix una baixa pressió .
-
Dinàmics , és on el corrent en raig descriu crestes ( + ) i tàlvegs ( - ) . A la península hi ha dos centres dinàmics que ens afecten :
· Els centres d'acció anticiclònics , per exemple el de les Açores és el més
característic .
· Els centres d'acció depresiónarios , per exemple la depressió d'Islàndia .
b ) les masses d'aire, són porcions d'aire que tenen temperatura , humitat i pressió . Aquestes característiques les adquireixen a les regions deus . Les regions deus de les quals procedeixen les masses d'aire que afecten la península són la zona freda , que es divideix en la zona àrtica i la zona polar que donen lloc a un aire fred , i la zona càlida que es divideix en la zona tropical que dóna lloc a un aire càlid . Aquestes zones depenent de la superfície de la regió d'origen , poden ser masses d'aire humides o masses d'aire seques .
c ) els fronts , són superfícies que separen dues masses d'aire de característiques diferents, una zona càlida d'una zona freda . A banda i banda d'un front es produeix un canvi brusc de les propietats de l'aire . El front més important per a Espanya és el Polar , que separa les masses d'aire tropical i polar . Es distingeixen diverses fases :
-Front polar estacionari ( estable) //Ona frontal , germen d'una borrasca //Borrasca ondulatòria desenvolupada //Oclusió

ELS ELEMENTS DEL CLIMA


- La insolació  és la quantitat de radiació solar sobre l'escorça terrestre . Si hi ha núvols hi ha menys insolació perquè el sol no arriba a terra
- La nuvolositat  és la quantitat de núvols que hi ha al cel .
- La temperatura  és el grau de calor que hi ha en l'aire , es mesura en graus
centígrads ( º C ) amb el termòmetre . En els mapes es representa mitjançant isotermes o línies que uneixen els punts amb igual temperatura . Les temperatures mitjanes són més suaus a prop del mar i descendeixen cap a l'interior , cap al nord , i amb l'altura.
·
L'amplitud tèrmica : és la diferència entre el mes més fred i el mes més càlid . Per exemple a la costa és menor l'amplitud tèrmica que a l'interior .
· Les gelades:
Es produeixen quan la temperatura és inferior als zero graus . Perquè es produeixi una gelada pot ser per irradiació , és a dir quan el sòl segueix molt fred o per advención , és a dir quan ve un front fred o una massa d'aire freda .
- La humitat  és la quantitat d'aigua que fruit de l'evaporació es concentra en l'aire . Hi ha menys humitat a major temperatura , i com més a prop estiguem del mar hi ha més humitat .
- La boira  és la suspensió de diminutes gotes d'aigua que limiten la visibilitat .
Aquesta es pot produir per:
·

Irradiació

Quan el sòl perd calor (hivern )
·

Advecció

Quan l'aire càlid i humit se situa sobre un sòl fred .
- La calitja  són petites partícules de pols en suspensió que limiten la
visibilitat . També se li coneix com Boira Seca .
- La pressió atmosfèrica  és el pes de l'aire sobre la superfície . Es mesura en mil · libars ( mb ) .
- Els vents  són moviments horitzontals de l'aire sobre la superfície terrestre , i es produeixen com a conseqüència de les diferències de pressió .
- Les precipitacions  és la caiguda d'aigua procedent dels núvols . Es mesura en mil · límetres , i es representa en un mapa mitjançant isoyetas . La principal causa que es produeixin precipitacions és l'elevació , el refredament i la condensació del vapor d' aigua en l'aire . Això es pot produir per tres fenòmens :
· Precipitacions produïdes per un front : dues masses d'aire diferents entren en contacte , la freda s'introdueix sota la càlida i obliga a la càlida a ascendir .
- La evaporació  és l'aigua que es transforma en vapor , aquesta està determinada per l'estació en què ens trobem.
- La evapotranspiració  és la pèrdua d'humitat de la terra .

Entradas relacionadas: