Factores abioticos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,65 KB

 
polo xeral,os factores fisicos que conforman o medio ambienteno que se desenvolve un oganismo clasificanse en: FACTORES TOPOGRAFICOS. estes factores gardan relacion coa situacion e o relevo dun abita determinado.concretanse na Lat.lonx.alt.pend. e orient. o estudio da topografia dun lugar dan inform. sobre as formas de relevo. podese empregar maqetas,maps topografics e planos. 2 tipos de escalas. Graficas e numericas.FACTORES CLIMATICOS: derivanse dos factores meteoroloxicos qe caracterizan o stado da armosfera nun determinado punto da superficie. comprenden a temp. humi. presion atm e vento. os fenomenos atmosfericos teñen lugar na troposfera. as outras capas tamen afectan a vida q se desenvolve na terra protexendo ados raios ultravioletas do sol.os gases do aire son o resultado da vida terrestre e calqera alteracion desta e dos seus ciclos modificara a composicion da atm. esta composta por distintos gases.FACTORES QUIMICOS. son aqeles factores derivados da presenza no medio de substancias q interfiren cos seres vivos é o caso das substancias q compoñen op aire e os solos e das moleculas diluidas na auga. FACTORES EDAFICOS: estes factores permiten describir as caracterisiticas do solo e proporcionan inform sobre a sua estructura, o solo constitue o resultado da alteracion das rochas por meteorizacion e pola descomposicion da materia organica procedente dos seres vivos q son organicos e inorganicos. o solo e un factor moi imxtante apra entender a diversidade dos ecosistemas xa que van condicionar o tipo de vida vexetal e animal que se desenvolva sobre el.

Entradas relacionadas: