Les fàbriques tèxtils a Catalunya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,74 KB

A l’estat espanyol, la 1a fase es fa Catalunya a finals del s.XVIII i a la 2na fase es fa de forma incompleta al País Basc. Al 1960 aproximadament comença la vertadera industrialització.


Causes

-Falta de tradició industrial des de l’Edat Moderna excepte a Catalunya degut que la producció es va portar d’altres llocs i ho pagaven amb or d’Amèrica.

-Endeutament de l’estat i s’inverteix en deute públic en comptes d’invertir en industrialitzar-se.

-L’estat endeutat ofereix riqueses a les potències estrangeres.


Característiques

Primera fase (1840) [es dóna a Catalunya]:

-Dependència amb el mercat colonial

La indústria catalana tenia com a primer mercat les colònies americanes i es va crear una dependència vers a elles. Quan les colònies es van independitzar al voltant al 1810, la burgesia catalana va passar-se a recolzar el liberalisme a Espanya. Continuarà depenent de Cuba fins al 1898, moment en el qual Espanya perd totes les seves colònies.

Manca d’un mercat nacional integrat

Aquesta manca va ser propiciada per la falta de desenvolupament econòmic i la continuació d’una economia tradicional on la gent no té poder de compra.

Manca d’inversions

A l’estat espanyol hi havia pocs capitals però els pocs que tenien no s’invertien en la indústria sinó en deute públic i, a partir de meitats del s.XIX, en la banca i el ferrocarril.

Segona fase (últim terç s.XIX) [es dóna al País Basc]:


-Ferrocarril construït amb capital estranger: La xarxa ferroviària a l’estat espanyol es va construir de forma que va beneficiar únicament als anglesos i francesos. No va servir pel desenvolupament de la indústria siderúrgica i va ser una ocasió perduda per a l’estat espanyol.

Desenvolupament parcial de País Basc:

El País Basc va intentar desenvolupar-se i ho va aconseguir però només respecte a la banca, cosa que havia fracassat a Catalunya. I es va crear una burgesia financera que s’instal·laria a l’elit de l’estat espanyol.

3.1. PRIMERA FASE: INDÚSTRIA TÈXTIL A Catalunya

Comença a finals del s.XVIII Cap al 1833-1835 es va introduir la 1a màquina de vapor a la fàbrica Bonaplata de BCN. Les empreses eren familiars i això feia que la indústria necessitis poc crèdit i l’intent de desenvolupar la banca va fracassar. Hi havia problemes amb les matèries primeres en especials a les indústries on necessitaven carbó per les màquines. Aquest carbó era importat d’Anglaterra i van aparèixer dos tipus de models fabrils:
els vapors i les colònies industrials.
També hi haurà un problema amb el cotó importat dels EEUU i cap a 1864-1865 hi ha la Guerra Civil americana i deixa d’arribar cotó a Catalunya. Això fa que s’introdueixin indústries mecanitzades de la llana i es desenvolupen altres indústries:
industria paperera, de sabates, de la pell i una mica la indústria química.


3.1.1. MODELS FABRILS I DADES SOBRE L’INDÚSTRIA CATALANA

Vapors són les fàbriques on hi ha màquines de vapor, generalment tèxtils, que estan situades a les grans ciutats o al voltant a centre neurològics de transport i a zones portuàries i on ja hi ha un mercat. Els treballadors viuen en suburbis a prop de les fàbriques en llocs on moltes vegades no hi ha clavegueram, hi ha barraquisme i cobraven un sou que es gastaven majoritàriament en l’habitatge i el menjar. Encara que tenien una via més independent que les colònies industrials.


Les colònies industrials es trobaven prop de rius com el Cardener, l’Anoia i el Llobregat i s’utilitzava l’energia hidràulica. Van ser molt importants al 1860 (quan hi havia problemes de carbó). A aquestes colònies hi havia cases, una església, una escola i, en comptes de donar-los diners se’ls hi donaven vals que havien de canviar-se a l’economat.

-Industria tèxtil:

-1833-1835. Introducció de la màquina de vapor a BCN.

-1840-1860. Febre carbonera. Es busca carbó per tot Catalunya però no és suficient i s’ha de comprar carbó d’Anglaterra. Al 1850, el carbó és la mercaderia més important de Catalunya i la 2na és el cotó que venia dels EEUU però amb la Guerra Civil americana deixa d’arribar.

-1861. Fam del cotó. A Terrassa i Sabadell es mecanitza la il·lació de la llana.

Altres indústries:


-Al 1834 comencen a il·luminar-se els carrers de BCN amb gas i d’això s’encarregava l’empresa catalana de gas

-Les papereres més importants de paper continu estaven a BCN

-A BCN hi havia importants empreses farineres i es va convertir en el centre fariner d’Espanya

-També hi havia algunes indústries que construïen màquines com la Maquinista Terrestre i Marítima

-1875-1885. Febre d’or

-1a exposició universal 1888 i 2a exposició universal 1929 a BCN per promoure la ciutat i també es va aprofitar per fer reformes i construccions.

3.2. SEGONA FASE: INDÚSTRIA SIDERÚRGICA BASCA

Comença a les zones de Bilbao i Vizcaya amb siderúrgies tradicionals cosa que desprès es va intentar modernitzar però el principal problema era la seva falta de capital que, a més, havia de competir amb altres inversions que eren més beneficioses a curt termini i no se li va donar l’oportunitat de desenvolupar-se.

Entradas relacionadas: