Ezagutzaren mailak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,04 KB

 

TEORIAEskaune unibertsal deduktiboak dira.. Filosofiaren ardatz zehatz bat azaltzen du. Egia direla pentsatzen dute onartu zutenak; empirikoak izan ahal dira edo  ez.

INDUKZIOA


:Esperientziaren datuetatik abiatuz baieztapenak sortzen dira.Legeak eratu eta egiaztatu.

DEDUKZIOA: Baieztapenen frogapena. Konprobatzea nondik atera den emandako baiesrapena.

FALTSAZIOAHipotesia ezeztatzen duena.Gezurra. Teoria edo baieztapen bat alderatzea kontraargudio baten bidez. Hori ezin bada lortu, teoria ez da gezurra mpduzkoa jotzen, baina ere ez ez da egiatzat jotzen egiaztatu barik.

PARADIGMA ZIENTIFIKOAZientziaren diziplina batean, denboraldi batez, egiten diren praktiken multzoari deritzo.

IRAULTZA ZIENTIFIKOA:


Paradigma aldaketak. Fisika, logika eutsi du erabilera.

ANARKISMO EPISTEMOLOGIKOAerrealitatea azaltzeko modu bat. Zientziaren eta ezagutzaren eboluzioan ez daude arauak.

METODO HIPOTETIKO-DEDUKTIBOA:


arazo bat proposatuta, hipotesiak sortu eta ondorioak eman. Lege berriak sortzean lege orokor bat sortzeko.

METODO ENPIRIKO- ANALITIKOAGizartean metodo zientifikoak erabili. Gizarte fenomenoak sortzen dituzten kausak ezagutzea.

HERMENEUTIKOATestuak interpretatzeko teoria da, Gizarte-fenomenoak ulertzea fenomenoen zentzuaren bidez.

KRITIKO-ARRAZIONALAZientzia beti dauka arrazoia. Zientza horri kritikatzea. Gure sinesmenak kritikatutak izan ahal dira. Filosofikoaren kontrakoa.

ZIENZIAREN BENETAKO ZENTZUALogikari eusten dion metodoa

EZAGUTZA Gauzen egoera antzematea duen jarduera. Bildutako informazioa esperientziatik edo heziketatik lortutakoa.

EZAGUTZA MAILA:


Ezagutza sailkatzeko eta objektibotasuna emateko ezagutza.
Pertsonen araberakoa eta jasotako heziketaren araberakoa da.

EZAGUTZAREN POSIBILITATEAPertsona bakoitzaren baliabide eta iturrien arabera.

FALAZIAKGauza bat erreala dirudiela baina ez.Argudio bat baliozkoa dirudi, baina ez da. Batzuk egiten dira jendea manipulatzeko eta besteak nahi gabr¡e. Hau ez du esan nahi onodorioak egia ala gezurra direnik.

Empirismo


: Baiestatzen du ezagutzaren jatorria zentzumenekin bizi izan direm esperientziatik datorrela.

DOGMATISMOAgiza arrazoia ziurtasun absolutua daukalaren sinesmena da. Ezagutza egiaren jabea dela  et egi hori egia absolutua delaren sinesmena da. Dogmatismoaren puntu ahulena eta kritigarriena da inmunitatea daukala bere burua jasotzen dituen kritikekiko.

ESZEPTIZISMOA:


Ez du sinesten egi objetieboetan dena subjetiboa delako, subjetuaren arabera. Negozionismoarekin ezberdintzen da, honek ebidentzia objetiboak ematen dituelako, eta ebidentzia bat egia izatekotan kritikatzen du, eszeotismoa ordea ebidentzia hauek honartzen ditu.

Entradas relacionadas: