Exemples de productes semielaborats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,66 KB

 

Sector Secundari


Sector econòmic que abasta les activitats Relacionades amb el procés de transformació de les matèries primeres en Productes elaborats o manufacturats (llestos per ser consumits) o en productes Semielaborats (preparats per utilitzar amb altres indústries). Aquest sector Inclou la indústria com a activitat principal, la construcció i les activitats De transformació de la mineria i les fonts d'energia.

Matèries Primeres


. Són els recursos que s'extreuen de la natura i Que són transformats posteriorment mitjançant l'activitat industrial. 

Capital

Conjunt D’actius de tota mena considerats com a instruments de producció (diners, Edificis, vehicles..).

Indústria


1. Conjunt de processos i activitats que tenen com a Finalitat transformar les matèries Primeres en productes elaborats, de forma massiva. 2. Instal·lació que es destina a aquest tipus d'operacions. 3. Conjunt De les indústries d'un mateix gènere o d'una Mateixa regió (per exemple, "la indústria tèxtil", "la Indústria nord-americana").

Indústria de béns de producció o Indústria pesant


Indústria que proporciona productes que són necessaris per al Desenvolupament d’altres activitats industrials. Es Dedica a l'extracció i transformació de les matèries primeres, com els minerals Usats en la siderúrgia, el petroli, i a la fabricació de la maquinària Necessària per a tals fins.

Indústria De primera elaboració (o de base)


Indústria de béns de Producció dedicada a la fabricació de béns semielaborats, els quals serveixen Com a matèria primera d’altres indústries. Necessiten grans espais, són molt Contaminants (per tant, solen localitzar-se fora de les ciutats), precisen Grans inversions i consumeixen grans quantitats de matèries primeres i energia. Hi destaquen la indústria minera, la metal·lúrgica (inclosa la siderúrgia) i la Química de base.

Metal·lúrgia


Indústria que s’encarrega De l’extracció, la transformació i l’elaboració dels metalls.


Siderúrgia


Part de La metal·lúrgia que Es dedica a la producció del ferro i els seus aliatges (acer...).


Coc*


Combustible de gran poder Calorífic que s’obté de l’hulla.


indústria de béns d'equip (o d’equipaments).
La que es dedica a transformar els productes Semielaborats en maquines i altres productes Que necessiten altres indústries. Hi destaquen les indústries de la Construcció, les mecàniques, construcció de material de transport i fabricació De maquinària.

Indústria de béns (d’ús i) de Consum o indústria lleugera

La que fabrica béns Destinats a l’ús directe per part del consumidor, com ara productes Tèxtils, productes farmacèutics, electrodomèstics...

Autarquia


. Política econòmica que té com a objectiu basar l'economia nacional en els Recursos propis, impedint (o reduint al mínim) el comerç exterior. A Espanya hi Hagué una política autàrquica en el període de la dictadura franquista comprès Entre el 1939 i el 1959.

Instituto Nacional de Industria (INI)


Entitat estatal espanyola creada durant la dictadura de Franco per promoure el desenvolupament de la indústria a Espanya.


Entradas relacionadas: