Excepcions de dret laboral

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,61 KB

 

1.Explica en què consisteixen els requisits d’alienitat i dependència de la relació laboral

Per compte d’alinitat: El fruit del treball no és del treballador sinó de l’empresari, per a qui treballa.

Dependencia laboral:
El treballador està sotmès al poder d’organització i disciplicna de l’empresari, és a dir, treballarà amb els mitjans i materials subministrats per l’empresa i rebrà ordres sobre com, quan i on ha de realitzar el seu treball.

2.Analitza si és possible que un treballador pugui enviar al seu lloc una altra persona perquè desenvolupi la seva feina.

Per que incompliría el Dret laboral, ja que aquest diu que és perrsonal (individualitat)

3.Descriu quina és la relació de parentiu entre dos germans. I entre dos cunyats?

-És el segon grau entre germans ja que tenen la mateixa mare.

-És el segon grau per afinitat.

Les parelles dels teus parents per consanguinitat són d’igual parentiu per AFINITAT.

4.Argumenta si tota persona que treballa en l’empresa dels seus pares està exclosa de la relació laboral


Ha de viure de forma independent i demostrar la condició d’asalariat per NO tenir la relació laboral.

5.Analitza les diferents relacions de treball existents entre: el conductor d’un Camíó de l’empresa, amb l’empresa de transport, i el propietari i conductor d’un Camíó, amb autorització administrativa, que realitza un port per a una empresa.

-Si el Camíó és de l’empresa sempre hi ha una relació laboral .

-
Relació laboral exclosa ja que el Camíó és seu i té autorització administrativa.

6.Argumenta si és aplicable el Dret Laboral general a la relació que hi ha entre un futbolista professional i el club on juga.

Sí, des d’un principi ha acceptat per contracte sí.

9.    Relaciona les següents relacions de treball amb la seva tipologia i, si escau, indica el requisit que els falta:

a) un electricista que realitza instal·lacions i reparacions a domicili, amb l’acceptació prèvia del seu pressupost.
Relació Exclosa

B) la relació d’un futbolista professional amb el seu club esportiu Relació laboral especial

C) un electricista que treballa en una empresa d’instal·lacions i reparacions elèctriques Relació laboral

10. Indica si són verdaderes o falses les afirmacions següents. En cas que siguin falses, indica’n el motiu

a) En una relació laboral, si un treballador no vol anar un dia a la feina pot enviar una altra persona perquè li realitzi la feina.
Falç. Perquè un dels requisits és que la prestació sigui laboral.

B) Un advocat que té obert el seu propi bufet manté amb cadascun dels seus clients una relació laboral


Falç. Per no complir els requisits treballa pel seu compte, et presta un servei.

Pàgina 20

15. Analitza si la norma per la qual saludem en entrar en algun lloc és una norma jurídica o no. I la norma per la qual circulem per la dreta?

-No, per no ser una norma

-Si, per estar estipulada per llei.

17. Argumenta si és possible que l’Executiu dicti una norma amb rang o força de llei, per iniciativa pròpia, sense que intercedeixi prèvia autorització del Parlament.

Sí, només en casos d’extrema necessitat.

18. Ordena segons la jerarquia les següents normes jurídiques escrites i indica’n la font material: Ordre Ministerial, Llei Orgànica, Reial Decret Llei, Resolució, Reial decret.

Ordre Ministerial:2

Llei Orgànica: 1

Reial decret
Llei: 3

Resolució: 5

Reial Decret: 4

21. Es pot derogar una Llei Ordinària amb un Reial Decret Legislatiu? Argumenta la resposta


Sí, ja que són del mateix rang.

22.Es pot derogar una Llei Orgànica amb un Reial Decret Llei. Argumenta la resposta

No, ja que el Reial Decret Llei és de rang inferior i per tant aquest té menys poder/capacitat que una llei orgànica.

Pàgina 27

26. Indica quina és la normativa bàsica en matèria laboral

Estatut dels treballadors. (que és un Reial decret legislatiu).

28. Argumenta si són o no directament aplicables els convenis de l’OIT

Sí, si són ratificats pels països membres.

29. Analitza si un treballador pot o no renunciar al descans  setmanal

No, ja que segons el principi d’irrenunciabilitat de drets.

31. Podem obligar els treballadors a afiliar-se a un determinat sindicat?

-Raona-ho consultant la llei Orgànica de Llibertat Sindical

No, cada treballador, te la llibertat d’afiliar-se al sindicat que vulgui.

33. Enumera disposicions legals importants del Dret Laboral diferents de l’Estatut dels Treballadors

-Llei orgànica de llibertat sindical.

- Llei organica 3/2007 (totes les lleis que estan en negreta a la pàgina 22)

34. Enumera els principis d’aplicació del Dret Laboral

Els principis d’aplicació del Dret
Laboral són:

Principi de norma mínima.

Principi pro operari.

Principi de norma més favorable.

Principi de la condició més beneficiosa.

Principi d’irrenunciabilitat de drets.

Entradas relacionadas: