Examen euskera 3.Gaia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 3,69 KB

Perpaus konpletiboa:ZER. F: Izen sintagma.

Zehar-galdera:
Preguntas pero sin la ikurra. -(e)n, -n ala ez.
F: Izen sintagma.

Erlatibozko perpausa:
-(e)n, -tako (-dako), -(r)iko. F: Izen laguna.

Denborazko perpausak:
NOIZ. F: Aditz laguna.

Moduzko perpausa:
NOLA. F: Aditz laguna.

Konparaziozko perpausa:
Cuando se compara.
F : Graduatzaileak(no numero) edo Zenbatzailea(numero si).

Helburuzko perpausa:
ZERTARAKO.F: Aditz laguna.

Kausazko perpausa:
ZERGATIK. F: Aditz laguna.

Baldintzazko perpausa:
Todos los baldintzaz. F: Aditz laguna.

Perpaus kontzesiboa:
OZTOPOA (arren...). F: Aditz laguna.


Euskara deituretan...erdera ezpainetan.
Euskaraz ahaztu...eta erderaz ikasi ez.
Suak indarrak baditu ere...euskaldunak erredoble.
Euskara ez bada kunplitu...euskaldunek berek dute falta.

Apapa(kalera), pupua(mina), apatxo(eseri), kikak(hortzak),
tturttur(kaka egin), papo(bukatu), uau-uau(txakurra), pa(muxu),
tas-tas(ipurdikoa), ninia(haurra), mainak(negarra), purrut(puzkerra).

Subjuntiboa
NORNORNORI
nadin/nendin Na ki T(DA) N
hadin/
hendin Ha ki K/N N
dadin/zedin Da ki O N
gaitezen/gintezen Ga ki izki GU N
zaitezen/
zintezen Za ki izki ZU N
zaitezten/zintezten Za ki izki ZUE te N
daitezen/zintezen Da ki izki E N

Nen ki T(DA) N
Hen ki K/N N
Ze ki O N
Gen ki izki GU N
Zen ki izki ZU N
Zen ki izki ZUE te N
Ze ki izki E N


Entradas relacionadas: