Examen euskera 3.Gaia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 3,56 KB

Perpaus konpletiboa:ZER. F: Izen sintagma.

Zehar-galdera:
Preguntas pero sin la ikurra. -(e)n, -n ala ez.
F: Izen sintagma.

Erlatibozko perpausa:
-(e)n, -tako (-dako), -(r)iko. F: Izen laguna.

Denborazko perpausak:
NOIZ. F: Aditz laguna.

Moduzko perpausa:
NOLA. F: Aditz laguna.

Konparaziozko perpausa:
Cuando se compara.
F : Graduatzaileak(no numero) edo Zenbatzailea(numero si).

Helburuzko perpausa:
ZERTARAKO.F: Aditz laguna.

Kausazko perpausa:
ZERGATIK. F: Aditz laguna.

Baldintzazko perpausa:
Todos los baldintzaz. F: Aditz laguna.

Perpaus kontzesiboa:
OZTOPOA (arren...). F: Aditz laguna.


Diglosia: Askotan gizarte osoa ez da elebiduna izten. Ondorioz hizkuntza biek ez dituzte funtzio guztiak betetzen leku desberdinetan. Egoera horri diglosikoa esaten zaio. Hortaz, hizkuntz bat funtzio jasoetan erabiltzen da eta beste bat lagunentzat. Diglosia, ezegonkorra izan daiteke eta hizkuntz batek bestea menpean hartzeko arriskua egon daiteke.

Normalizazioa: Hizkuntza bat beste baten maila berberan egotea arlo guztietan.

Apapa(kalera), pupua(mina), apatxo(eseri), kikak(hortzak),
tturttur(kaka egin), papo(bukatu), uau-uau(txakurra), pa(muxu),
tas-tas(ipurdikoa), ninia(haurra), mainak(negarra), purrut(puzkerra).

Subjuntiboa
NORNORNORI
nadin/nendin Na ki T(DA) N
hadin/
hendin Ha ki K/N N
dadin/zedin Da ki O N
gaitezen/gintezen Ga ki izki GU N
zaitezen/
zintezen Za ki izki ZU N
zaitezten/zintezten Za ki izki ZUE te N
daitezen/zintezen Da ki izki E N

Nen ki T(DA) N
Hen ki K/N N
Ze ki O N
Gen ki izki GU N
Zen ki izki ZU N
Zen ki izki ZUE te N
Ze ki izki E N


Entradas relacionadas: