Examen Antic Règim

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,06 KB

 

2.  LA REVOLUCIÓ FRANCESA

Causes de la Revolució Francesa

·Causes ideològiques

               La difusió de les idees Il·lustrades i liberals en el conjunt de la població francesa.
L’exemple de la independència dels USA.

               La il·lustració va ser la base Ideològica de la Revolució Francesa. Els pensadors     il·lustrats defensaven “els drets naturals” de les persones, Basats en la igualtat i      seguretat Jurídica.

               El liberalisme també recolza la Separació de poders (en legislatiu, executiu i judicial),         un concepte que estableix que els poders D'un govern sobirà han de estar dividits      entre Dues o més entitats fortament independents, així doncs prevenint que una     persona o un grup tingui massa poder.

·Causes socials

               França tenia profundes Contradiccions socials. De forma oficial, predominava       l’esquema de la societat estamentària, basada en el privilegi i La desigualtat davant la   llei. D’aquest Orde sortien guanyant la noblesa i el clergat.Privilegiats: no pagaven els         impostos sinó que els cobraven. També Tenien privilegis socials i tenien el poder   legislatiu, és a dir, creaven les lleis.

               El tercer estament, no privilegiat, estava compost per la immensa majoria de la nació,                aproximadament el 90%,: la Burgesia (marginada en la política) i les classes populars                urbanes i camperoles. Pagaven Impostos i no gaudien de cap privilegi.

               En realitat, els canvis econòmics Que havia produït el capitalisme comercial fan que la                burgesia posseeixi un gran poder Econòmic que no es veu compensat en el terreny                polític. D'aquí el seu desig d'aconseguir el poder.

               Aquesta contradicció social va Fer que els no privilegiats es posessin en contra      d’aquests estaments i va ser una de les causes de l’esclat de la revolució francesa

·Causes polítiques

               Des del punt de vista polític, Van ser fonamentals les idees fomentades per; Voltaire,                Rousseau i Montesquieu (com per exemple, els conceptes De llibertat política, de                fraternitat I d'igualtat, o de rebuig a una societat dividida, o les noves teories Polítiques                sobre la Separació de poders de l'Estat).

               Tot això va trencar el prestigi De les institucions de l'Antic Règim, ajudant al seu                enfonsament. El seu rei era Lluís XVI monarca Absolut de dret diví , junt amb tota la           seva Cort de nobles, profundament desprestigiats a finals del Segle XVIII. Havien Perdut             la confiança del poble I de la noblesa. L’absolutisme s’esquerdava a passes gegantines

·Causes econòmiques

               La crisis econòmica en la que Estava França per culpa de les males collites i els greus                problemes d’hisenda causats per El recolzament militar a la Guerra d’ Independència         dels Estats Units,  va ser un factor important a la Revolució francesa. La hisenda           francesa Estava en crac, també per les enormes despeses en luxe de la Cort.  Les       solucions donades al dèficit crònic van Empitjorar la situació, al centrar-les no en una            profunda reforma fiscal, sinó en el recurs creixent Als préstecs.

               Aquesta intervenció militar va Resultar inútil ja que, tot i que França va guanyar la                guerra contra Gran Bretanya, recuperant-se de la Guerra dels set anys, la hisenda va                quedar Sense recursos i amb un important deute extern.

               També França es trobava en una època de crisis de subsistència i alça dels preus,                provocant en conseqüència un descontent popular.  

               Aquesta crisi econòmica serà la Que determinarà l'esclat revolucionari. La situació del                poble no s'adequava a la realitat d'un país en Creixement. França era un país ric, el més                poblat d’Europa, amb 29 milions d'habitants, sobre el Que regia un Estat vell i        pobre. Era Necessària una reforma i d'això n'era conscient el propi rei. Però ni Lluís XVI          era la persona adequada per Portar-la a terme, ni els elements privilegiats, la noblesa i   el clergat, es van mostrar a l'alçada de les Circumstàncies.

               Cal afegir que totes les causes Estaven relacionades entre si, es a dir, les causes   ideològiques (liberalisme) influïa sobre la política, que influïa Sobre el desig de poder    de la  Burgesia i per tant, les causes socials. Entradas relacionadas: