Examan català

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

Families de paraules.
les paraules es poden agrupar en famílies.Totes les paraules
d'una familia comparteixen una arrel.
Paraula primitiva&deriva da:
> Primitiva: La paraula primitiva d'una familia de paraules es la paraula
simole de la qual deriven les altres.
> Derivada: les paraules derivades son aqelles qe consten d'alarrel
i un o mes morfemes derivatius.
Morfemes derivatius&flexius :
els morfemesderivatius son aquells qe units a una arrel (morfema lexic) formen paraules derivades.
[ex:
en(prefix)_amor(arrel)_ar(sufix)]
*morfemes derivatius -prefixos
-sufixos
Regles ortografia vocal neutre,que es troba en la terminació de paraula:
>Regla 1: En la terminació dels noms i els adjectius en singular,normalment hi escrivim e si son masculis i a si son femenins.
>Regla 2:Els noms i els adjectius en plural, hi hem d'escriure sempre la terminació -es.
>Regla 3:En les terminacions verbals hem d'escriure a en la primera i tercera persona del singular;encanvi, hem d'escriure e en les altres terminacions [-es , -em , -eu , -en]  Llengues romaniques:
es van originar als segles VII i VIII a partir del llatí vulgar qe havien estès per tot el mediterrani els colonitzadors romans.
Llengues qe deriven del llatí:
Català,Castellà,Francès,Gallec,Italià,Occità,Romanès.
On es oficial el català:
Catalunya,Andorra,Franja de ponent,País valencià,El Carxe,
Illes balears,L'alguer,Catalunya del nord.

Entradas relacionadas: