Euskera2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,35 KB

anaforak: itz multzo edota saldi bati errfrntzia egin b arra da maiz gaiarn garapnan,funtzio au bttzn dut izkuntza-bitartkoak dira.errpikapna.1-ordzkapn lxikala:a)sinonimia:sana i brko bst itz batz ordzkatu.b) ipronimia:adiera zabalagoko itzz ordzkatu.c)prifrasia: itz multzi batk ordzkatu.kontuan artu artzailarn ezagutzak.2-pronominalizazioa:a)prtsna iznordainak:izna edo is ordzkatu.b)erakuslak:pronominalizazioa eta dtrminazio funtzioa.-1 gradukoak:jarraian datorrn inf errfrntzia,funtzioa kataforikoa.-2 gradukoak:saldi,enuntziatu,xagrafo bat ordztu eta birformulatu dzakt.-3 gradukoak:aditziondoak: ainbat adbrbio erabil daitzk tstuan sandakoari errf egitko.3-elipsia:jarraipn tmatiko konstanta dnan.aurkzpna:edukia ondo antolatuta eta kosionatuta,grafikoki argia eta erakargarria.1-iznburu laburra eta informatiboa.2-baliabid tipografikoak.3-orrialdak znbakituak.4.ilustrazioak tstua ulrtzko.5-orrialdarn antolakta:a)tstu kantitata.b)margnak.c)tart zuriak.d)lrroen artko tarta.6-ko ernzia:azpitituluak,sangriak,margn =,lrro artko tarta.7-azala:disinu erakargarria,inf.titulua,izn abiznak,ikasttxea arloa,data.udala:alkattza:alkattxa,idazkaritz,udaltzaingoa.barn kudakta eta kalitata:prtsnala,ogasuna eta kontuak. irigintza,obrak: irigintza,obrak.zrbitzu,mantnu,auzoak:zrbitzuak eta mantnua.gizart sustapna:osasuna,emakuma,gaztria.euskara eta kultura sustapnak:kultura,euskara, ezkuntza,kirola.garapn stratgikoa:enplgu eta garapn eko,ingurumna.tsting fak soz era:1-status soziala: arrmana,zrgin soziala.2-lku soziala.3-kom asmoa:protsta,skatu...errgistro mota:jasoa,formala/kolokiala.instituzioekiko izkra:1-aldaera standarra:batua.2-lxikoa:ermuari eta gaiari dagokiona.3-konbntzioak: izkuntza erabilra jakina.-ig/ ar tratamndua.-data.-laburtzapnak:siglak,ikurrak,laburdurak.4- izkra argia,zuzna,ulrtrraza:baiezko saldiak,ez dekl-atziz =,esaldi luzeak zatitu.

Entradas relacionadas: