Euskera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,52 KB

 
1.KOMUZTADURA KASUAK:
Euskal aditzak konkordantzia du -nork nor eta nori- deklinabideekin
3 sintagma horien arabera dantzatzen du aditzak
2.ADBERBIO SINTAGMA:
ASko oagaien arteko bi (adzlag, aditzon) adberbio sintagmak dira.
Adberbioak aditzak adierazten duen ekintza noiz, nola, non.. adierazten du. 2 eratakoak daude:
a)Adizlagunak: 2 mota
-Adizlagunak:nork nor eta nori konkordantzia
-Posposizioak:perpausaren sintagmen arteko erlazio gramatikalak aztertzen dituzten forma askeak.
b)Aditzondoak:Adberbio izena ematen zaie.
-Sailkapen formala: bakunak,eratorriak,elkartuak,aditzondo gisa erablitako beste hitzak,esaera adberbialak
-Sailkapen semantikoa:denbora,leku,modu,maila,iritzi aditzondoak
3.ATRIBUTUA:
Aditzak subj eta predik arteko lotura egitea baino ez du funtzio.
Adjetibo sintagma da predikatuan dagoen sintagma. Horri deitzen zaio atributua.


4.ADITZAREN MOLDEAK
-Forma aldetik: bakuna (erro hutsa) eratorria (erro +morfema eratorlea) edo elkartua (erro+ erro)
-Moldeari begira: jokatugabea (ez du pertsona, denbora... marka)
jokatua: jokatua eta konjugatua; subjekt, modua, denbora, aspkt.
5.ADITZ SAILKAPENA ETA MARKAK:
a)Pertsona morfemak:nork nor eta nori oinarrituta
b)Aditz erro eta oina:bata zein bestea aditzgune.Trinko edo elkart
c)Aldia:denbora d)Pluralgilea:Nor plurala dela adierazten
e)Modua f)Hots eufonikoak: fonemak lotzeko hizkiak
g)Generoa: izen generorik ez baina aditzak bai
6.ASPEKTUA: ekintza amaituta dagoen(burutu, gabe, gertakizun)
indikatiboa, baldintzazkoa, subjuntiboa, ahalera, agintera
8.EUSKAL ADITZALDIAK: Aspektuan eta aldian oinarrituta
Orainaldi burutua,or. burutugabea,or. burutugabe puntuala, orainaldiko gertakizuna,
iragan burut.,iragan burutugabe,iragan burutugabe puntuala, iraganeko gertakizuna

Entradas relacionadas: