Euskera basico

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,78 KB

Nor: Quien?/Nori: A quien)/Nork: Quien(ukan)/Norengana: Hacia donde quien?/Norekin: Con quien?/Norentzat: Para quien?/Zer: Que?/Zerez: como esta echo(a maquina)?/Zerezkoa: de que esta echo?/Noiz: Cuando?/Non: Donde?/Nongo: De donde?/Nora: A donde?/Nondik: De donde?/Nola: Como(egon)/Nolako: Como son?/Zertara: A que?/Zertarako: Para que?/Zergatik. Porque?/////       ///00 ak/etan15 laurden/ laurdenetan30 eta herdiak/eta herdietan45 laurden gutxi/ laurden gutxietan//////

lehen/pasado(sin nada)/// orain dela,duela gutxi,lehen,gaur goizean
egunero/normalmente(ten/tzen-nada)// /astero,astelenero,hilabetero, arratsaldean,normalean,larumbatean
orain/ presente (trinkos)(ten/tzen+ari+izan)///oraintze bertan, aizu,onetan
gero/futuro(ko/go): ///// bihar,etzi,datorren,urren go
Joan: Noa,Etorri: Nator,Egon: Nago,Ibili: Nabil,Jakin: Dakit,Eraman: Daramat,Ekarri: Dakart,Eduki: Daukat

Entradas relacionadas: