Euskera azkena

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,27 KB

 

Baldintzazko Perpausak:
Perpaus nagusiaren ekintza betetzeko zer baldintza bete behar den esaten dute.
Galdetu baldin badigu, ez diogu entzun.
Liburua irakurtzekotan, utziko dizut.
BALDINTZA (Mend.P.) ZER (P.Nag.)
Menderagailuak: (baldin) ba-, -(e)z gero, -t(z)ekotan...

Perpaus Kontsekutiboak:
Mendeko perpausak perpaus nagusitik ateratzen den ondorio bat adierazten du.
Hain haserre dago, ezen ez digun kasurik egin.
Menderagailuak: hain/hainbeste/hainbat...+ non/ezen... bait-/-en

Perpaus Kontzesiboak:
Perpaus nagusiko ekintza betetzeko zinoztopo edo eragozpen gainditzen den adierazten digute.
Nahiz eta berandu joan, atea zabalik egoten da.
Berandu joan arren, atea zabalim egoten da.
OZTOPOA (Mend.P.) ZER (P.Nag.)
Menderagailuak: -(e)n arren, nahiz eta...-(e)n, ba...ere, arren, -ta (-da) ere, -agatik.

Subjuntiboa:
Lau egoeratan erabiltzen da:
1. Helburuzko perpausetan: Liburuak eros ditzadan eman dit dirua amak (zeratako?)
2. Nahia, desioa adierazten duten perpausetan: Oporrak laster irits daitezen nahi dut.
3. Agintezko perpausetan: Afal dezagun hemen, tokia badago-eta!
4. Perpaus konpletiboetan: Etxeko lanak egin ditzala esan diot (Zer?) ditzaN+ -la.
Ezaugarriak:
- Aditz laguntzaileak aditzona (eros) darama aurrean, ez partizipioa (erosi).
- Aditza laguntzaileak -n atzizkia darama bukaeran.
Eros ditzadan
Aditzona aditz laguntzailea, subjuntiboa

Entradas relacionadas: