Euskera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 1,86 KB

 

Perpaus elkartuak: -Juntadurazkoak: Juntagailuz egindako juntadura a)Emendiozkoak: eta, baita ere, ezta ere b)Hautakariak edo, edota, ala, nahiz zein c)Aurkaria: baina, baizik baino, ezpada Alborakuntzaz egindako juntadura ; baibai,ezez halanola - MenderakuntzazkoakPerpaus konpletiboa:-(e)la, -(e)nik, -t(z)ea, -t(z)eari, -t(z)eko, baietz, ezetzZehar galdera: -(e)n, -n ala ezErlatibozko perpausak: -(e)n, -tako (-dako) -(r)iko Denborazko perpausak:-aurrekotasuna, gerokotasuna, berehalakotasuna, aldiberekotasuna, maiztasunaModuzko perpausa: -(e)n bezala, -(e)n moduanKonparaziozko perpausakHelburuzkoa perpausak: -t(z)eko, , -t(z)ekotan, , -t(z)eagaitik, , -t(z)earren,-t(z)era Kausazko perpausak: -(e)lako, -eta, bait, -(e)la eta, zeren bait- Baldintzazko perpausak: (baldin) ba-, -(e)z gero, -t(z)ekotanPerpaus kontseziboak: -(e)n arren, nahiz eta-(e), badaere,1,Bertsolarien baliabideak: Bertsolariek jendeaurrean ari denean,teknika bat eraboltzen du, Lehendabizi, bukaera pentsatzen du eta gero improbizatzen bertsoa josten du, horregatik, azken puntua izaten da indartzuena.///2 Bat-bateko saioetan egiten diren ariketak: 1- pntua emanda betsoa osatu, lehen edo azken puntua ematen zaie. 2- Lau oinak eman eta bertsoa osatu.3- Ofizioetan bertsolariek binaka jartzen dira eta ofizio bana ematen zaie bakoitzak kanta dezan bere pertsonaiaren arabera. 5-Puntuka bi 3 edo 4 betsolariek bakoitzak puntu bat kantzatzen dute.///3 Txirrita, 1960-1936 1- Nekazari sortzez, langile soila 2- eskolatu gabea 3- Maisu gabe ikasia, berekoia eta herrikoia 4- Euskara aberatza, erderarekin nastatuta 5- Herriko pentzamoldearen ispilu 6-Humore jatorra eta ugaria, hitz mingarriak ere erabiltzen ditu. 7- Gai zabalak hartzen ditu 8-Musika arrunta 9- Usadioko eskolaren eredu.

Entradas relacionadas: