Euskera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 830 bytes

hitz homonimoak:berdin ahoskatu eta idatzi arren. esanahi desberdina duten hitzak dira.adib.:urri(urteko hamargarren hila)eta urri(eskasa).hitz paronimoak:itxuraz berdintzuak dira,baina esanahiaren aldetik desberdinak.adib.:hotz(berorik eza) eta hots (zarata).Adjetiboak: izenondoa: izena nolakoa den zehazten du.izenondo motak:bakunak,elkartuak,eratorriak.graduatzaileak: askeak,itsatsiak,atzizki eratorleak,errepikapeneskoak.izenlaguna:oinarriari -ko eta -(r)en erantsiz sortzen dira.

Entradas relacionadas: