Euskera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Religión

Escrito el en español con un tamaño de 1,96 KB

Emendiozkoak: eta
Hutakariak: edo,edota,ala,nahiz,zein
Aurkariak: baina,baizik,baino,ezpada
Alborakuntza hutsa: ;
Errepikapena: bai… bai…
Konpletiboak: -(e)la,-(e)nik,-t(z)ea,-t(z)eak,-t(z)eari,-t(z)eko
Zehar galdera: -(e)n,-ea…-n,-n ala ez
Erlatibozkoak: -(e)n,-tako (-dako),-(r)iko
Denborazkoak: aurretik,ondoren,bezain laster,-(e)nean,-(e)n bakoitzean
Moduzkoak: -(e)n bezala,-(e)n moduan,-(e)n legez,-(e)n antzera,-(e)n gisan,-(e)n arabera,-(e)n heinean,ba…bezala…
Konparaziozkoak: -(en)beste,-(en)bezain,-(en)bezain bat,baino…-ago
Helburuzkoak: -t(z)eko,-t(z)ekotan,-t(z)eagatik,-t(z)earren,-t(z)era
Kausazkoak: -(e)nez gero,-t(z)eagatik,-t(z)earren,zeren…bait-,bait-,-(e)la eta,-(e)lako
Baldintzazkoak: baldin) ba-,-(e)z gero,-t(z)ekotan
Kontsekutiboak: hain/hainbeste/hainbat…+non/ezen…bait-/-en
Kontzesiboak: -(en arren,nahiz eta…-(e)n,ba-…ere,arren,-ta (-da) ere,-agatik


Entradas relacionadas: