Euskera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,88 KB

 
Perpaus elkartuak:         -Juntadurazkoak:                    Juntagailuz egindako juntadura                            a)Emendiozkoak:                                      eta, baita ere, ezta ere                            b)Hautakariak                                      edo, edota, ala, nahiz zein                            c)Aurkaria:                                       baina, baizik baino, ezpada                   Alborakuntzaz egindako juntadura                                      ; bai…bai…,ez…ez… hala…nola… -         MenderakuntzazkoakPerpaus konpletiboa:-(e)la, -(e)nik, -t(z)ea, -t(z)eari, -t(z)eko, baietz, ezetz…Zehar galdera:         -(e)n, -n ala ezErlatibozko perpausak:         -(e)n, -tako (-dako) –(r)iko Denborazko perpausak:-aurrekotasuna, gerokotasuna, berehalakotasuna,  aldiberekotasuna, maiztasunaModuzko perpausa:         -(e)n bezala, -(e)n moduan…Konparaziozko perpausakHelburuzkoa perpausak: -t(z)eko, , -t(z)ekotan, , -t(z)eagaitik, , -t(z)earren,-t(z)era                   Kausazko perpausak:                            -(e)lako, -…eta, bait…, -(e)la eta, zeren… bait-                   Baldintzazko perpausak:                            (baldin) ba-, -(e)z gero, -t(z)ekotan…Perpaus kontseziboak:         -(e)n arren, nahiz eta…-(e), bada…ere, 

Entradas relacionadas: