Eusker1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,55 KB

 
Perpaus elkartuak:-Juntadurazkoak: Juntagailuz egindako juntaduraa)Emendiozkoak: eta, baita ere, ezta ere b)Hautakariak edo, edota, ala, nahiz zein c)Aurkaria: baina, baizik baino, ezpada Alborakuntzaz egindako juntadura ; bai…bai…,ez…ez… hala…nola… Menderakuntzazkoak:Perpaus konpletiboa: -(e)la, -(e)nik, -t(z)ea, -t(z)eari, -t(z)eko, baietz, ezetz… Zehar galdera: -(e)n, -n ala ez Erlatibozko perpausak: -(e)n, -tako (-dako) –(r)iko Denborazko perpausak: -aurrekotasuna, gerokotasuna, berehalakotasuna,  aldiberekotasuna, maiztasuna Moduzko perpausa: -(e)n bezala, -(e)n moduan… Konparaziozko perpausakHelburuzkoa perpausak: -t(z)eko, -t(z)ekotan, , -t(z)eagaitik, t(z)earren, -t(z)era Kausazko perpausak: -(e)lako, -…eta, bait…, -(e)la eta, zeren… bait- Baldintzazko perpausak: (baldin) ba-, -(e)z gero, -t(z)ekotan… Perpaus kontseziboak: -(e)n arren, nahiz eta…-(e), bada…ere,

Entradas relacionadas: