Estructura i funcions de les cèl·lules: forma, mida i longevitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,04 KB

La cèl·lula i els seus elements bàsics

La cèl·lula és una estructura constituïda per tres elements bàsics: membrana plasmàtica, citoplasma i material genètic i té la capacitat de complir amb les tres funcions vitals: Nutrició, relació i reproducció.


Forma i mida de les cèl·lules

La forma està relacionada amb la funció que exerceixen

  • Cèl·lules lliures - Constantment canvien de forma ja que emeten pseudòpodes (prolongacions citoplasmàtiques)
  • Altres sense pseudòpodes tenen forma globular
  • Cèl·lules unides a d’altres formant teixits: forma que depèn de les tensions de les unions amb les cèl·lules.


Les unitats de mesura

Les unitats de mesura per  les cèl·lules és el micròmetre. 1mm = 1.000 µm

Nanomètre en mesures petites com ara talls d’orgànuls. 1 µm = 1.000 nm


La longevitat cel·lular

La durada de vida de les cèl·lules és molt variable: 

  • En les cèl·lules del cos humà : n'hi ha que solament duren 8 hores i després es es divideixen i d’altres (les neurones, que viuen tant de temps com el seu individu. )
  • Eritròcits humans duren uns cents dies (No nucli, al passar període moren)
  • Els orgànuls de l’interior de les cèl·lules es renoven constantment.


Relació de la mida, forma i estat de la cèl·lula

La capacitat de captació de nutrients i la capacitat funcional del nucli limiten la mida de les cèl·lules.

Cèl·lula augmenta de mida, el volum ho fa proporcionalment al cub del radi (V= 4π·r^3/3) La superfície sols augmenta en funció del quadrat del radi (S= 4π·r^2).


Mida de les cèl·lules

Bacteris: 1 i 2 micròmetres de longitud

Cèl·lules humanes: 5 i 20 micròmetres de diàmetre.

Virus (0,02 µm)

(eucariotes> procariotes>bacteris>virus)


L' estructura cel·lular:

La membrana plasmàtica: barrera formada per lípids que forma la capa externa de la cèl·lula i separa el medi intern d’aquesta amb el exterior.

El citoplasma: Una dispersió col·loïdal on es troben els orgànuls o ribosomes de les cèl·lules.

El material genètic: Format pel ADN que es troba en el nucli, el mitocondri i el cloroplast de les cèl·lules eucariotes i el citoplasma de les cèl·lules procariotes.

Cèl·lules procariotes

Membrana plasmàtica no té colesterol i conté plecs interiors anomenats mesosomes. Tenen una capa rígida que envolta aquesta membrana anomenada paret bacteriana.

El seu citoplasma no conté cap orgànul, en general només contenen ribosomes.

Aquestes cèl·lules no tenen nucli. Tot el seu material genètic es troba lliure al citoplasma.


Cèl·lules eucariotes

Sistema endomembranós: Membranes que divideix la cèl·lula en compartiments. En destaquen l’aparell de Golgi, els vacúols i la membrana plasmàtica.

Estructures sense membrana que es troben en el citoplasma com els ribosomes, els centrosomes i el citoesquelet.

Els orgànuls: com els mitocondris i els cloroplasts.

El nucli: On s’hi troba el material genètic de les cèl·lules protegit pel embolcall nuclear.


Cèl·lules eucariotes: la cèl·lula animal

Les cèl·lules animals estan formades per una paret cel·lular poc rígida. Aquestes tenen normalment el seu nucli al centre de la cèl·lula. També contenen un parell de centríols en el citoplasma. Les cèl·lules animals tenen diferents vacúols petits i poden tenir flagel.

El polisacàrid que utilitzen com a reserva és el glicogen.


Cèl·lules eucariotes: la cèl·lula vegetal

Formades per una gruixuda paret cel·lular de cel·lulosa que les fa rígides. Com que només tenen un gran vacúol al mig de la cèl·lula acostumen a tenir el nucli en un lateral. Encara que no tenen flagel i tenen un aparell de Golgi petit.

Com a reserva energètica utilitzen el midó.

Nombre d’augments = Mida aparent (MA) / Mida real (MR) 

Les cèl·lules d’un organisme poden tenir formes i tamanys diversos, totes tenen el mateix DNA (excepte cèl·lules sexuals que tenen meitat cromosomes)

Els virus són organismes acel·lulars sempre paràsits que no poden fer les funcions vitals sense un hoste.

Entradas relacionadas: