Estratificació social i educació. La jerarquització social i el conflicte educatiu. Els condicionants socials del rendiment escolar.

Enviado por Chuletator online y clasificado en Magisterio

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,46 KB

 

El pensament educatiu Socialista

Les concepcions educatives de Marx i Engels utilitzen com a instrument pràctic el mètode marxista, mètode realista i Crític. Aquests tenen com a model l'home concret tal com viu en la societat Industrial de l'època. La revolució operada pel capitalisme amb la seva forma De producció posava en evidència el gran desavantatge de les classes humils enfront De les classes dirigents. Trets característics de l’educació socialista:

-

Escola única:

dualisme escolar, una escola empobrida i baix mínims per A fills d'obrers i pagesos i una escola Privada, en molts casos religiosa, per als fills de les elits i de la Burgesia. Principis educatius: la gratuïtat, la laïcitat i  i l´educació politècnica.

-

Educació polivalent:

la polivalència consisteix En el desenvolupament total i complet de totes les capacitats i necessitats de L'home.

-Educació politècnica:

Una educació politècnica impartida al mateix temps que Es fa una feina productiva.

-Feina productiva:

modificació radical de l'escola, ha de passar de ser una escola Llibresca  i magisterial a una escola de Feina i producció.

-

Ensenyament autoritari

L'escola ha D´estar controlada per l´Estat per evitar concepcions burgeses.

-Educació col·lectiva:

l'existència de l'home com un ser intrínsecament social Exigeix una educació col·lectiva, que inclou la mixta, com a principi derivat De la igualtat social dels dos sexes.

Tres educadors socialistes: Makarenko, Gramsci i Sujomlinski

MAKARENKO

Bases del seu ideari pegagògic es resumeixen en principis:

A) L'educació i La col·lectivitat han de ser dues realitats indissolublement unides i Interrelacionades

b) L'educació Comunista, inspirada en el poble, és l'única possible per crear a l'home Nou  i construir la nova societat Soviètica.

C) L'educació Comunista té com a principal objectiu la formació de l'hàbit del treball

d) L'escola, com A representant de l'educació estatal, ha d'orientar a la família, que és el Primer lloc on comença l'educació.

Makarenko: educador Molt exigent, el professor no ha de manifestar els seus sentiments, a les Colònies no es permetia que els alumnes establissin relacions afectives entre Ells. Les colònies eren comunitats de feina i s’aplicava l’educació Politècnica. Treballaven per a la comunitat, i eren treballs productius Valorables econòmicament. Mitja jornada feien feina i l’altre mitja estudiant. Practicava la disciplina consicent, és a dir, la seva visió pedagògica està Oposada al paidocentrisme occidental.

GRAMSCI

Entén la cultura Com una visió coherent i unitària de la vida de l'home, de la cultura com una Apropiació del jo i com un camí d'alliberament. Vol unificar poble i Intel·lectuals, elevar el nivell intel·lectual dels treballadors. Parteix de la Idea d´una profunda unitat entre la individualitat, la col·lectivitat i també La naturalesa. Per a ell, l'home només és esperit, és a dir, creació històrica, I la consciència humana és un reflex de la vida social i de l´estat que hi ha Al darrera. El principi educatiu de Gramsci implica la relació de l'escola amb La vida. Gramsci creu que l´escola ha d´integrar feina i instrucció, capacitat De dirigir i de produir, teoria i pràctica, pensament i acció per facilitar Tots els recursos necessaris als fills dels treballadors perquè puguin superar Les diferències inicials enfront de les classes socials més elevades. És Partidari d’una escola única obligatòria que té dues fases: 1. De caràcter Humanístic, formativa i de caràcter general 2. Valors fonamentals necessaris.

SUJOMLINSKI

El principi bàsic De la seva pedagogia era desenvolupar totes les potencialitats de l'ésser humà A través de l´alegria, la felicitat i la llibertat perquè un nin preocupat o Trist no està en condicions d'aprendre, per aquest motiu és de gran importància Preparar l'ambient per aconseguir una atmosfera educadora. Els nins aprenien Jugant i passejant en ambients expressament preparats per a ells. Principi Bàsic: desenvolupar totes les potencialitats de l’ésser humà a través de L’alegria, la felicitat i la llibertat. Dins l’escolar es creava un bon ambient De feina i activitat que anomenava “camps de tensió”, un ambient motivador. A La seva escola evitava les activitats competitives que poguessin humiliar als Menys capaços. Sujolimski pretén una pedagogia centrada en els alumnes i en la Necessitat de l´autoinstrucció o autoeducació. També s’havia d’inculcar amor i Respecta a la laboriositat.


Entradas relacionadas: